Dostawa cyfrowego aparatu RTG kostno – płucnego z zawieszeniem sufitowym  dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa cyfrowego aparatu RTG kostno – płucnego z zawieszeniem sufitowym dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa cyfrowego aparatu RTG kostno – płucnego z zawieszeniem sufitowym dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze ofert z dn. 28.10.2020 r. – Str. int._1 (157 kB) 28.10.2020Ogłoszenie o zamówieniu_1 (12 MB) 28.10.2020SIWZ_1 (245 kB) 28.10.2020Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (45 kB) 28.10.2020Zał.2A SIWZ […]

Dostawa nici chirurgicznych oraz specjalistycznych materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa nici chirurgicznych oraz specjalistycznych materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa nici chirurgicznych oraz specjalistycznych materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (141 kB) 15.10.2020SIWZ (169 kB) 15.10.2020Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (30 kB) 15.10.2020Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (48 kB) 15.10.2020Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (19 kB) 15.10.2020Zał.4 SIWZ – Ośw. […]

Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu

Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu

Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki SIWZ UNIJNY_Tarnobrzeg (548 kB) 13.10.2020Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia_warunki ubezpieczenia (197 kB) 13.10.2020Załącznik nr 2 do SIWZ_Oświadczenie grupa kapitałowa (197 kB) 13.10.2020Załącznik nr 3 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (185 kB) 13.10.2020Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie o niezaleganiu […]

Usługa wykonania przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji sygnalizacji pożaru oraz klap dymowych i instalacji oddymiających w obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Usługa wykonania przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji sygnalizacji pożaru oraz klap dymowych i instalacji oddymiających w obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Usługa wykonania przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji sygnalizacji pożaru oraz klap dymowych i instalacji oddymiających w obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (434 kB) 14.10.2020Załącznik nr 1 – formularz oferty (29 kB) 06.10.2020Załącznik nr 1 do Projektu umowy (56 kB) […]

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.10.2020r. (70 kB) 14.10.2020Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_1 (148 kB) 26.10.2020Ogłoszenie o zamówieniu (90 kB) 02.10.2020SIWZ (529 kB) 02.10.2020Zał. 7 SIWZ – Wykaz posterunków (17 kB) […]