Pracownia Diagnostyki Endoskopowej

Pracownia Diagnostyki Endoskopowej powstała w 1979 r. jako jedna z pierwszych w regionie. Jej założycielem był ówczesny ordynator Oddziału chorób Wewnętrznych lek. med. J. Nardzewski. Pracownia przez kilka lat była integralną częścią Oddziału chorób Wewnętrznych. Przez wiele lat pracował w niej lek. med. A. Hevelke. W 1992 r. została utworzona samodzielna Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego, której kierownikiem został lek. med. G. Elbe. W 1998 roku lek. med. G. Elbe został Ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych tutejszego Szpitala a jego miejsce jako kierownika pracowni zajął lek. med. P. Wankiewicz. Stanowisko to objął następnie lek. med. J. Słowik. Obecnie kierownikiem Pracowni Diagnostyki Endoskopowej jest dr n. med. K. Kosikowska – Skowron.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt endoskopowy firmy Olympus: 3 wideogastroskopy, 3 wideokolonoskopy oraz duodenoskop. Dysponujemy też nowoczesną diatermią firmy ERBE z przystawką bimera argonowego wykorzystywaną do zabiegów endoskopowych.

W Pracowni Diagnostyki Endoskopowej wykonujemy badania zarówno u pacjentów przebywających w szpitalu jak i ambulatoryjnych. Oprócz badań diagnostycznych wykonywane są też zabiegi endoskopowe tj. usuwanie polipów żołądka i jelita grubego, tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego przy użyciu bimera argonowego, endoskopowe leczenie zmian naczyniowych przewodu pokarmowego, terapia żylaków przełyku.

Część badań kolonoskopowych wykonywana jest w warunkach bloku operacyjnego w znieczuleniu ogólnym pod nadzorem wykwalifikowanego anestezjologa, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo zabiegu wykonywanego w znieczuleniu ogólnym.

Pracownia Diagnostyki Endoskopowej współpracuje z Oddziałem chorób wewnętrznych i Gastroenterologii, Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pracownią Histopatologii i Poradnią Gastroenterologiczną tutejszego szpitala.

W przyszłości planowany jest udział Pracowni Diagnostyki Endoskopowej w ogólnopolskim programie badań profilaktycznych w kierunku raka jelita grubego.

Pracownia Diagnostyki Endoskopowej czynna jest od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 – 14:35.

REJESTRACJA na badania w godzinach: 07:25 – 14:30.

WYDAWANIE WYNIKÓW w godzinach: 12:00 – 14:00.

 

Kierownik Pracowni: dr n. med. K. Kosikowska-Skowron