Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrekcja Wojewódzkiego  Szpitala  im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w  Tarnobrzegu  ul.  Szpitalna 1, na  podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 711, z późn.zm.) zaprasza podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej DO […]

Życzenia Bożonarodzeniowe

Życzenia Bożonarodzeniowe

Wszystkim Pracownikom, Pacjentom, oraz Przyjaciołom Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Życzymy najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia Spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół, w atmosferze spokoju i radości Wypełnionych zapachem choinki i szczęścia. A w Nowym Roku wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości! Dyrektor wraz z Zarządem

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19

Warszawa 6 września 2021 r. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym zaszczepieniem znaczącej części osób z grup ryzyka poważnych skutków zachorowania na COVID-19, opracowano niniejsze rekomendacje dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, z zachowaniem odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w tych jednostkach.

Zakaz odwiedzin

Zakaz odwiedzin

W związku z z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, oraz w Województwie Podkarpackim dotyczącą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 z dniem 21.09.2021 roku wprowadzamy zakaz odwiedzin pacjentów oddziałów Szpitala, oraz zakaz przebywania na terenie Szpitala innych osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działania obiektu