Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

W dniu 22 maja 2019 r. odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Położnej połączone z uroczystością wręczenia odznaczeń „Kryształowych Serc”. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie przyznała również Kryształowe serca pielęgniarkom i położnym pracującym w naszym szpitalu. Decyzją kapituły wyróżnienia z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu otrzymały Panie […]

Posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu.

Posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu.

W dniu 27 maja 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Członkowie Rady Społecznej, Dyrektor Szpitala, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Przedstawiciel Izby Lekarskiej oraz Przedstawiciele Organizacji Związkowych działających przy Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu. Rada Społeczna podjęła […]

Międzynarodowy Kongres „Nauka w służbie Życiu” – zaproszenie.

Międzynarodowy Kongres „Nauka w służbie Życiu” – zaproszenie.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na Międzynarodowy Kongres „Nauka w służbie Życiu”, który odbędzie się w dniach 21 i 22 czerwca 2019 r. w Rzeszowie, w Filharmonii Podkarpackiej. Wydarzenie poświęcone będzie zastosowaniu aktualnych osiągnięć medycyny w ochronie życia. Będzie to okazja do spotkania profesjonalistów zajmujących się opieką medyczną nad matkami i dziećmi, samorządowców, ludzi kultury, […]

Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał. 4 – Oświadczenie (28 kB) 23.05.2019Zał.1 – Formularz oferty (31 kB) 23.05.2019Zał.2 – Projekt umowy Pak. 1 (88 kB) 23.05.2019Zał.2 – Projekt umowy Pak.2,3,4 (106 kB) 23.05.2019Zał.3 – Formularz cenowy (29 kB) 23.05.2019Zał.5 Ośw. […]

Termomodernizacja budynków F2, C i K

Termomodernizacja budynków F2, C i K

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego na […]

Informacja dotycząca budowy Ośrodka Radioterapii w Tarnobrzegu

Informacja dotycząca budowy Ośrodka Radioterapii w Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Województwa Podkarpackiego i współfinansowany jest ze środków budżetu województwa, budżetu państwa i […]

Wizyta członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka

Wizyta członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka

Dnia 21.05.2019 roku Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego i odpowiedzialny za Ochronę Zdrowia i Projekty Infrastrukturalne, odwiedził Nasz szpital by sprawdzić postęp prac związanych z budową Ośrodka Radioterapii, oraz termomodernizacją budynków F2, C i K. Po zapoznaniu się z stanem realizacji projektów została zorganizowana konferencja prasowa.

Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał 2 – projekt umowy (86 kB) 22.05.2019Zał. 1 – formularz oferty (28 kB) 22.05.2019Zał. 5 – oświadczenie Wykonawcy (17 kB) 22.05.2019Zał.3 do zaproszenia do złożenia oferty – Formularz cenowy (11 kB) 22.05.2019Załącznik 4 – […]

Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki zał 2 – projekt umowy (86 kB) 21.05.2019zał. 1 – formularz oferty (28 kB) 21.05.2019Załącznik 4 – oświadczenie (28 kB) 21.05.2019Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (32 kB) 21.05.2019Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 21.05.2019Informacja […]

Dostawa wyposażenia do nowo budowanego Ośrodka Radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa wyposażenia do nowo budowanego Ośrodka Radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Postępowanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020: „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na […]