Centrum Onkologiczne: Oddział Onkologii Klinicznej oraz Poradnia Onkologiczna

Kierownik Oddział Onkologii Klinicznej, oraz Oddział Dzienny Chemioterapii – lek. med. Iwona Drab-Mazur

Pielęgniarka koordynująca:Oddział Onkologii Klinicznej, oraz Oddział Dzienny Chemioterapii – mgr piel. Anna Orzechowska 

 

Kontakt :

Sekretariat  Oddziału – tel. 15  812-30-20 , fax  15 812 30- 20

Dyżurka lekarska – tel. 15 812- 30-28

Loża pielęgniarska piętro 0 -tel  15 812 -30-24,  piętro I tel. 15 812-30-28 ; piętro II  15 812-30-29

Pielęgniarka koordynująca – tel 15 812 30-30

 

Lekarze Oddziału:

lek. Iwona Drab-Mazur – specjalista onkologii klinicznej

lek. Ewa Sadecka – Roman – specjalista onkologii klinicznej

lek. Paweł Chweszczuk – specjalista chorób wewnętrznych

 

Centrum Onkologiczne obejmuje Oddział Onkologii Klinicznej, w tym Oddział Chemioterapii Dziennej , Poradnię Onkologiczną oraz Poradnię Leczenia Bólu

Zespół Oddziału Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologicznej tworzą lekarze specjaliści onkologii klinicznej, rezydenci  oraz wykwalifikowane pielęgniarki onkologiczne (w tym specjalistki pielęgniarstwa onkologicznego).

Pacjenci Oddziału objęci są  całodobową opieką medyczną.

Główną działalnością Oddziału jest leczenie systemowe, w tym chemioterapia, terapia ukierunkowana na cele molekularne  oraz   hormonoterapia.

Oddział posiada 25 łózek stacjonarnych,  w tym 2 łózka intensywnego nadzoru oraz 11 łóżek pobytu jednodniowego.

Oddział posiada możliwość pełnej diagnostyki chorych na nowotwory złośliwe. We współpracy z innymi Oddziałami i Zakładami Wojewódzkiego Szpitala zapewniamy dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych  badań obrazowych, laboratoryjnych,histopatologicznych, immunohistochemicznych oraz molekularnych. Są one niezbędne do właściwego rozpoznania choroby, ustalenia jej zaawansowania, i właściwej kwalifikacji do leczenia jak również jego monitorowania

W Oddziale Onkologii Klinicznej podstawową metodą leczenia jest leczenie systemowe nowotworów złośliwych. Jego miejsce zależy przede wszystkim od ich stopnia zaawansowania i zaplanowanego sposobu postępowania. Chemioterapia może być stosowana przed operacją (np. w przypadku miejscowo zaawansowanego raka piersi), wstępne leczenie raka żołądka , pęcherza moczowego , raka płuca ), po operacji (np. w przypadku raka jelita grubego ,  płuca), a często jest to samodzielna metoda leczenia (jak w przypadku wielu nowotworów w stadium rozsiewu).

Mamy możliwość leczenia chorych w oparciu o programy lekowe w następujących przypadkach:

 • Rak jelita grubego: chemioterapia uzupełniająca po zabiegu operacyjnym, paliatywne leczenie systemowe, w tym leczenie tzw. celowane w ramach programów lekowych w oparciu o bewacyzumab, cetuksymab, panitumumab, aflibercept ),
 • Rak trzustki, w tym nowotwory neuroendokrynne
 • Rak żołądka – trastuzumab
 • Rak wątrobowokomórkowy -sorafenib
 • Rak piersi – trastuzumab, lapatynib, pertuzumab
 • Chłoniaki złośliwe- rytuximab, brentuksymab
 • Rak płuca – pemetreksed, gefitinib, erlotynib, kryzotynib
 • Rak jajnika – bewacyzumab, olaparib
 • Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) imatynib, sunitynib, sorafenib
 • Mięsaki tkanek miękkich – trabektedyna, pazopanib, sunitynib
 • Czerniak złośliwy – vemurafenib, dabrafenib
 • Nowotwory układu moczowego – nowotwory jądra, rak pęcherza moczowego, rak prostaty, rak nerki – leczenie paliatywne, w tym leczenie sunitynibem, sorafenibem oraz ewerolimusem i temsyrolimusem  w ramach programu lekowego NFZ.
 • Rak gruczołu krokowego – abirateron

 

Centrum Onkologiczne prowadzi również rekrutację pacjentów do udziału w międzynarodowych  badaniach  klinicznych

 

Aktualnie prowadzone badania kliniczne w Ośrodku:

Aktualizacja w toku

 

Nagrody i wyróżnienia

 I miejsce w konkursie na najbardziej przyjazny pacjentowi Oddział Onkologiczny w Polsce- 2013 r  – kampania RAK to się  leczy !

Współpraca

 

 Współpraca  w ramach badań klinicznych

Granty  dzięki wsparciu firmy  Roche  na wyposażenie Oddziału Onkologii Klinicznej

Załączniki

 • 1 (9 kB)
  13.05.2019
 • 2 (52 kB)
  13.05.2019
 • 3 (14 kB)
  13.05.2019
 • 4 (20 kB)
  13.05.2019
 • 5 (34 kB)
  13.05.2019
 • 6 (10 kB)
  13.05.2019
 • 7 (6 kB)
  13.05.2019
 • 8 (15 kB)
  13.05.2019
 • 9 (5 kB)
  13.05.2019
 • 10 (17 kB)
  13.05.2019
 • 11 (4 kB)
  13.05.2019
 • 12 (10 kB)
  13.05.2019
 • 13 (15 kB)
  13.05.2019
 • 14 (9 kB)
  13.05.2019
 • 15 (14 kB)
  13.05.2019
 • 16 (61 kB)
  13.05.2019
 • 17 (87 kB)
  13.05.2019
 • 18 (31 kB)
  13.05.2019
 • 19 (8 kB)
  13.05.2019
 • 20 (5 kB)
  13.05.2019
 • 21 (10 kB)
  13.05.2019
 • 22 (10 kB)
  13.05.2019
 • 23 (8 kB)
  13.05.2019
 • 24 (7 kB)
  13.05.2019
 • 25 (9 kB)
  13.05.2019
 • 26 (11 kB)
  13.05.2019
 • 27 (10 kB)
  13.05.2019
 • 28 (11 kB)
  13.05.2019
 • 29 (16 kB)
  13.05.2019
 • 30 (7 kB)
  13.05.2019
 • 31 (9 kB)
  13.05.2019