Centrum Onkologiczne: Oddział Onkologii Klinicznej oraz Poradnia Onkologiczna

lek. med. Ewa Sadecka-Roman

 

 

 

 

 

 

Kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej oraz Oddziału Dziennego Chemioterapii

lek. med. Ewa Sadecka – Roman

 

Pielęgniarka koordynująca: Oddziału Onkologii Klinicznej oraz Oddziału Dziennego Chemioterapii – mgr piel. Anna Orzechowska 

Kontakt :
Koordynator Pacjenta Onkologicznego (DiLO) – mgr Edyta Wiącek-Ścieżka tel. 515-336-521 (pon – pt w godz. 7:00 – 14:30)

Sekretariat  Oddziału – tel. 15  812-30-20 , fax  15 812 30- 20

Dyżurka lekarska – tel. 15 812- 30-28

Loża pielęgniarska piętro 0 -tel  15 812 -30-24,  piętro I tel. 15 812-30-28 ; piętro II  tel. 15 812-30-29

Pielęgniarka koordynująca – tel 15 812 30-30

 

Lekarze Oddziału:

lek. med. Ewa Sadecka – Roman – specjalista onkologii klinicznej
lek. med. Anetta Śmietana – specjalista onkologii klinicznej
lek. med. Aneta Słowik – specjalista onkologii klinicznej i medycyny paliatywnej
lek. med. Barbara Kozik – specjalista onkologii klinicznej
lek. med. Kamil Krawęcki – specjalista onkologii klinicznej
lek. med. Paweł Chweszczuk – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej.


Nasz Szpital posiada możliwość pełnej diagnostyki i kompleksowego leczenia chorób nowotworowych (nowotwory lite). Działalność Oddziałów i Zakładów Wojewódzkiego Szpitala we współpracy z laboratoriami zewnętrznymi i specjalistycznymi Zakładami Diagnostycznymi zapewnia dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych  badań obrazowych, laboratoryjnych, histopatologicznych, immunohistochemicznych oraz molekularnych i cytogenetycznych oraz do zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych. Są one niezbędne do właściwego rozpoznania choroby, ustalenia jej zaawansowania i właściwej kwalifikacji do leczenia i monitorowania choroby nowotworowej

Centrum Onkologiczne obejmuje Oddział Onkologii Klinicznej, w tym Oddział Dzienny Chemioterapii oraz Poradnię Onkologiczną. Oddział Onkologii Klinicznej posiada 25 łózek stacjonarnych,  w tym 2 łózka intensywnego nadzoru oraz 11 łóżek pobytu jednodniowego.

Zespół Oddziału Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologicznej tworzą lekarze specjaliści onkologii klinicznej, rezydenci oraz wykwalifikowane pielęgniarki onkologiczne (w tym specjalistki pielęgniarstwa onkologicznego), a także personel administracyjny i pomocniczy.

Oddział Onkologii Klinicznej zajmuje się leczeniem systemowym rozpoznanych nowotworów złośliwych litych (niehematologicznych) i leczeniem powikłań terapii onkologicznej. Do tej terapii pacjent zostaje zakwalifikowany przez lekarza specjalistę onkologii klinicznej podczas wizyty w Poradni Onkologicznej lub w trakcie posiedzenia konsylium onkologicznego. Lekarz onkolog analizuje kompletność przeprowadzonej diagnostyki , stan pacjenta, chorobowość, rodzaj i stopień zaawansowania nowotworu i na tej podstawie ustala plan leczenia onkologicznego. Pacjent zostaje skierowany do konkretnej terapii na Oddział Dzienny (leczenie ambulatoryjne w godzinach 7.00 do 15.00), na Oddział Stacjonarny (całodobowy) lub do Poradni Onkologicznej. Oddział Onkologii nie zajmuje się diagnostyką nowotworów.
Do Oddziału Onkologii trafiają również pacjenci z powikłaniami leczenia systemowego (np. gorączka neutropeniczna). Oddział nie jest przeznaczony do leczenia innych chorób u osób, które kiedyś przebyły czy obecnie chorują na choroby nowotworowe (np. zapalenie płuc bez agranulocytozy itp), takie osoby powinny trafiać do leczenia do odpowiednich jednostek.
W Oddziale Onkologii przebywają również ci pacjenci leczeni w Zakładzie Radioterapii, którzy z różnych powodów nie mogą być leczeni ambulatoryjnie lub korzystać z miejsc hotelowych.

W Oddziale Onkologii Klinicznej oraz w Oddziale Dziennym podstawową metodą leczenia jest leczenie systemowe nowotworów złośliwych, czyli klasyczne leczenie cytotoksyczne (chemioterapia), leczenie ukierunkowane molekularnie czy immunoterapia oraz leczenie skojarzone ww metod z radioterapią. Posiadamy w ofercie leczniczej wszystkie dostępne w Polsce programy lekowe (poza programem leczenia złośliwych nowotworów skóry).
W zależności od rodzaju zaplanowanej terapii, w trosce o komfort i jakość życia naszych pacjentów, oferujemy możliwość leczenia w warunkach hospitalizacji całodobowej, hospitalizacji jednodniowej, leczenia ambulatoryjnego (leczenie doustne) oraz leczenia chemioterapią dożylną w warunkach domowych (infuzory). W Oddziale implantujemy porty dożylne ułatwiające pacjentom funkcjonowanie w Oddziale oraz chroniące naczynia żylne pacjentów przy długotrwałych terapiach.

Oddział bierze udział w badaniach klinicznych.

Zapraszamy do współpracy lekarzy onkologów, lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej oraz lekarzy planujących rozpoczęcie specjalizacji z onkologii klinicznej.

 

Nagrody i wyróżnienia

I miejsce w konkursie na najbardziej przyjazny pacjentowi Oddział Onkologiczny w Polsce- 2013 r  – kampania „RAK. To się leczy!”

Współpraca

 

 

Podziękowania dla firmy Roche za wsparcie wyposażenia Oddziału Onkologii Klinicznej: