Program badań przesiewowych raka jelita grubego w latach 2019 – 2021 w systemie oportunistycznym.

W dniu 28 sierpnia br. odbyła się konferencja prasowa na temat rozpoczęcia przeprowadzania w tut. Szpital bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku raka jelita grubego. Badania będą realizowane w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.: Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019-2021 i będą finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Cele Programu:

 • zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a),

 • zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),

 • obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego,

 • obniżenie umieralności na raka jelita grubego,

 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).

Opis Programu:

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Realizacja Programu odbywać się będzie w systemie oportunistycznym. W systemie tym do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, lub samodzielnie zgłoszą się do ośrodka.

Kryteria włączenia pacjenta do badania:

 • osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

 • osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

 • osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

 • Osoby w wieku 20-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP).

Kryteria wyłączenia:

 • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,

 • kolonoskopia w ostatnich 10 latach