Nowa Rada Społeczna Szpitala.

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W skład nowej Rady Społecznej wchodzą:

 

Przewodniczący

  • Damian Brud – reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego

Członkowie:

  • Magdalena Bartkowicz – wybrana przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
  • Wojciech Brzezowski – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
  • Jan Dziubiński – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
  • Jacek Maślanka – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
  • Bogdan Romaniuk – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
  • Sławomir Kanclerz – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu.

W trakcie posiedzenia nowi Członkowie Rady Społecznej zapoznali się z zadaniami i obowiązkami Rady wynikającymi z ustawy o działalności leczniczej. Ponadto, poznali historię Szpitala, jego strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania, zapoznali się z planowanymi kierunkami rozwoju Zakładu, planami inwestycyjnymi oraz realizowanymi projektami unijnymi.

W trakcie posiedzenia nowa Rada Społeczna podjęła uchwały: w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2019 r.; w sprawie przyjęcia darowizny aparatury medycznej od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz w sprawie zakupu aparatury medycznej.