Nabór ofert na sprzedaż instalacji i urządzeń zamontowanych w obiekcie spalarni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH

W OBIEKCIE SPALARNI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) oraz Uchwały
Nr 73/1933/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza ponowny nabór ofert na sprzedaż instalacji i urządzeń zamontowanych w obiekcie spalarni.

Załączniki