Oddział Chirurgii Dziecięcej Jednego Dnia

Oddział czasowo zawieszony