Najem pomieszczeń w budynku G1 i G2

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

najem pomieszczeń w budynku G1, G2 Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

przy ul. Szpitalnej 1 o powierzchni 123,1 m2

Załączniki