10.05.2024 Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Pacjent w centrum uwagi. Fundusze Europejskie na rzecz poprawy dostępności do leczenia onkologicznego

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Tarnobrzegu

 

zapraszają na konferencję pt:

Pacjent w centrum uwagi

Fundusze Europejskie na rzecz poprawy dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego

 

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) 2024 – Szpital w Tarnobrzegu organizuje konferencję naukowo-szkoleniową pt: „Pacjent w centrum uwagi. Fundusze Europejskie na rzecz poprawy dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego.”

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych doskonaleniem opieki zdrowotnej, szczególnie w kontekście opieki nad pacjentami onkologicznymi. Mamy nadzieje, że inspirujące prezentacje i warsztaty będą prowadzić do większego zrozumienia i bardziej empatycznego podejścia do pacjenta, a także do tworzenia środowiska opieki, która lepiej będzie odpowiadać na potrzeby i oczekiwania pacjentów.

Pacjent jest w centrum naszej uwagi.

Szczegółowy program wydarzenia:

Konferencja - Pacjent w centrum uwagi

REJESTRACJA na wydarzenie została zamknięta.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w konferencji. Po zakończeniu weryfikacji zgłoszeń każda osoba otrzyma informację zwrotną na podany w zgłoszeniu adres email.

Informacje o prelegentach konferencji:

dr n. o zdr. Renata Florek Prowadząca konferencję:

dr n. o zdr. Renata Florek

Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Pielęgniarka stomijna, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarka w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu. Tytuł doktora otrzymała za rozprawę doktorską pt. Ocena związku funkcjonowania osób starszych ze stomią na jelicie grubym ze stanem odżywienia. Współpracuje z Państwową Uczelnią Zawodową w Tarnobrzegu, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku pielęgniarstwo, gdzie pełni też funkcję instruktora na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych. Członkini i/lub przewodnicząca na egzaminie dyplomowym z pielęgniarstwa. Członkini Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych oraz członkini Sekcji ds. Symulacji Medycznej przy Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim.

dr n. med. Marcin Sawicki dr n. med. Marcin Sawicki

Specjalista fizyki medycznej. Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Od 2018 roku pełni funkcję wykładowcy na Uniwersytecie Rzeszowskim w Kolegium Medycznym. Od 2019 kierownik pracowni fizyki medycznej w Zakładzie Radioterapii. Od 2024 p.o Kierownik Zakładu Radioterapii w wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Autor licznych publikacji w zagranicznych czasopismach. Prelegent na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym związanych z tematyką brachyterapii. Członek Towarzystw naukowych.

dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk

Ekspert w obszarze zdrowia publicznego. Od 2003 roku pracownik naukowy w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED, gdzie planował i wdrażał działania prozdrowotne w miejscu pracy. W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej. Prowadzi doradztwo dla firm w zakresie planowania i wdrażania rozwiązań prozdrowotnych w ramach założonego w 2023 r. „Laboratorium Profilaktyki”.
W latach 2017-2022 pełnił funkcję dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, którego misją jest kształtowanie i wspieranie systemu zdrowia publicznego w Polsce. W 2019 r. kierował procesem połączenia NIZP PZH – PIB oraz Instytutu Żywności i Żywienia, który umożliwił rozszerzenie zespołu naukowego i działalności NIZP PZH – PIB o badania sposobu odżywiania i prowadzenie edukacji żywieniowej. Instytut prowadził także aktywne działania przeciwepidemiczne w ramach działań zespołów kryzysowych powoływanych w okresie pandemii COVID-19. Jest autorem i współautorem 75 prac naukowych. Od 2020 r. członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Grzegorz Hołody Grzegorz Hołody

Dyrektor ds. Merytoryczny w Fundacji Lean Medic. Ekspert w zakresie optymalizacji procesów w obszarze ochrony zdrowia or usług IT w firmach o globalnym zasięgu. Ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem w Zespołach Ratownictwa Medycznego. Doświadczony trener z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz Lean Management.

dr n. o zdr. Renata Bajcarczyk dr n. o zdr. Renata Bajcarczyk

Położna i nauczyciel akademicki, zawodowo od lat związana z Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, a od 2015r. również z Państwową Uczelnią Zawodową im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Współpracuje również z Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Tarnobrzegu i Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne z obszaru położnictwa, ginekologii i zarządzania, a także zajęcia z symulacji medycznej, którą uważa za doskonałą metodę kształcenia praktycznego na etapie przedklinicznym. Zainteresowania zawodowe i naukowe dotyczą zdrowia kobiety w różnych aspektach i na różnych etapach życia oraz organizacji i zarządzania opieką zdrowotna skoncentrowaną na pacjencie.

dr s. film. Agnieszka Szuścik-Zięba dr s. film. Agnieszka Szuścik-Zięba

Prelegentka TEDx, jedna z 50 Śmiałych „Wysokich Obcasów”, laureatka Ofeminin Influence Awards 2023, posiadaczka wyróżnienia „Lider pacjentocentryzmu” nagrody im. Ewy Borek, absolwentka programu Open World (na zaproszenie Kongresu poznawała patient experience w USA). Autorka książki „GinekoLOGICZNIE”, ekspertka fundacji SEXEDPL i szkoleniowczyni fundacji Rak’n’Roll. Prowadzi Wielką Listę Ginekologów i Ginekolożek, piszę blog „Życie po raku”. Kreatywnie objaśnia ginekologię, profilaktykę onkologiczną i przechodzenie przez raka w mediach społecznościowych – prowadzi popularne konto edukacyjne na Instagramie. Wykłada patient experience na studiach podyplomowych. Realizuje audyty placówek medycznych. Prowadzi szkolenia o profilaktyce w firmach i na wydarzeniach, spotyka się z kobietami i młodzieżą w ośrodkach kultury i wychowawczych. Z wykształcenia twórczyni – ukończyła studia fotograficzne i polonistyczne, doktorat robiła na Łódzkiej Filmówce. Tuż przed jego obroną dowiedziała się, że ma raka szyjki macicy. Przeszła dwa rzuty leczenia. Po diagnozie zrealizowała głośny projekt fotograficzny o swojej chorobie, „To się nie zdarza”. Autorka spotów, filmów, mini-poradników, podkastów, kampanii. Wszystko, co robi, także zawodowo, robi ze swoim mężem Maciejem Szuścikiem-Ziębą.

Informacje o prowadzących warsztaty Lean Management:

Magdalena Wójcik Magdalena Wójcik

Doradca ds. Zarządzania w Ochronie Zdrowia z dużym doświadczeniem i wiedzą nt. polskiego rynku zdrowia. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym, kierowaniem projektami i administrowaniu placówkami ochrony zdrowia.

Grzegorz Hołody Grzegorz Hołody

Dyrektor ds. Merytoryczny w Fundacji Lean Medic. Ekspert w zakresie optymalizacji procesów w obszarze ochrony zdrowia or usług IT w firmach o globalnym zasięgu. Ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem w Zespołach Ratownictwa Medycznego. Doświadczony trener z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz Lean Management.

 

Konferencja jest organizowana w ramach zadania „Nazwa zadania: Cykl konferencji informacyjno-edukacyjnych na rzecz promocji efektów zadań zrealizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich na rzecz poprawy dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego.”.

Wydarzenie jest finansowane przez Unię Europejską, ze środków projektu „Komunikacja i widoczność Funduszy Europejskich na Podkarpaciu w 2024 roku”, realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu konferencji.