Dzwon życia rozbrzmiewa w Tarnobrzegu. Ruszają nowe inwestycje.

Dzwon życia rozbrzmiewa w Tarnobrzegu. Ruszają nowe inwestycje.

 

W piątkowy poranek 22 marca 2024 Dzwon Życia zabrzmiał w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu. To pierwsza taka symboliczna ceremonia zwycięstwa nad chorobą nowotworową
w tarnobrzeskim szpitalu. W ten sposób pacjent, który pokonał raka obwieszcza swoje zwycięstwo i daje nadzieję tym, którzy jeszcze toczą tę walkę.

Zwyczaj praktykowany jest od wielu lat na całym świecie. Został zapoczątkowany w 1996 roku przez amerykańskiego Kontradmirała marynarki wojennej USA Irve’a Charlesa Le Moyne’a. Na znak wygranej walki z chorobą uderzył w okrętowy dzwon, a następnie podarował go szpitalowi w Teksasie, w którym się leczył. W Polsce inicjatorem akcji jest pochodząca z województwa podkarpackiego, Katarzyna Gulczyńska, Prezes Fundacji „Pokonaj raka”. Dzwon w Tarnobrzegu jest trzynastym Dzwonem Życia przekazanym przez Fundację. Są one kupowane z części funduszy pozyskanych w ramach 1,5% podatku przekazywanego dla organizacji pożytku publicznego. Dzwony Życia trafiają do szpitali w całym kraju.

– Dzwon Życia jest symbolem nadziei, wytrwałości i pokonywania trudności – mówiła Katarzyna Gulczyńska, Prezes Fundacji „Pokonaj raka”. – Jest on ostatnim punktem na drodze prowadzącej do wyzdrowienia, do momentu, w którym pacjent może z dumą uderzyć w niego jako znak zwycięstwa. Dźwięk dzwonu jest radosnym oznajmieniem tak dla pacjenta, jak i dla wszystkich, że kolejny etap walki został zakończony i nadeszły lepsze czasy.

 

Wyjątkowe wydarzenie w tarnobrzeskiej lecznicy poprowadził dr Marcin Sawicki, Kierownik Zakładu Radioterapii. Dzwon Życia został najpierw symbolicznie zamontowany przez Marszałka Województwa Władysława Ortyla, a następnie uroczyście oddany przez Prezes Fundacji „Pokonaj raka” Katarzynę Gulczyńską i Prezes Stowarzyszenia Amazonek „Pomocna Dłoń” Krystynę Prosowską. Jako pierwszy w dzwon uderzył pacjent Zakładu Radioterapii, który zakończył terapię onkologiczną i obwieścił swój powrót do zdrowia.

Jesteśmy dumni, że ta piękna symbolika będzie częścią Szpitala w Tarnobrzegu – powiedział Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. – Niech dodaje otuchy i wiary pacjentom, ale też ich bliskim, że z rakiem można walczyć i tę walkę wygrać. Życzę nam wszystkim, aby donośny głos tego dzwonu rozbrzmiewał tutaj jak najczęściej.

Symboliczne zawieszenia Dzwonów Życia w podkarpackich placówkach onkologicznych swoim patronatem objęli Marszałek Województwa i Wojewoda Podkarpacki. Bliźniaczy dzwon zawisł także w Podkarpackim Centrum Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu jest satelitarnym ośrodkiem onkologicznym na północy województwa, dlatego to wydarzenie było też okazją do przybliżenia szeregu sukcesywnie dokonywanych inwestycji w tutejszą onkologię i zapowiedzi tych kolejnych. W odpowiedzi na deficyty w leczeniu nowotworów w województwie, w 2019 roku uruchomiony został nowoczesny Zakład Radioterapii z dwoma akceleratorami i Pracownią Tomografii Komputerowej do planowania terapii. Ta ponad 50-milionowa inwestycja jest jedną z największych zainicjowanych i prowadzonych przez Samorząd Województwa. Większość finansowania pozyskano z RPO WP 2014-2020, a 7 mln zł dołożyło Województwo.

W 2021 roku stworzono montaż finansowy 6 mln zł ze środków budżetu Województwa, rezerwy budżetu państwa i pieniędzy unijnych, który przeznaczono na zakup najnowocześniejszego w kraju 320-rzędowego aparatu do tomografii komputerowej i dostosowanie pracowni. Aparat zapewnia najwyższy poziom diagnozowania, automatycznie redukuje dawkę promieniowania i konieczną do podania dawkę kontrastu. W badaniach onkologicznych urządzenie daje lepsze obrazowanie otoczenia guza, ale ma także szeroki zakres możliwości badań kardiologicznych, ortopedycznych, pediatrycznych i neurologicznych.

W ostatnim roku Samorząd Województwa i Samorząd Miasta Tarnobrzega przekazały wspólnie 1,2 mln zł na zakup nowego aparatu do mammografii piersi, dzięki czemu otwarto nieczynną przez awarię sprzętu pracownię. Województwo przekazuje także środki na organizację cyklicznych wydarzeń dla mieszkańców miasta poświęconych promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych.

W celu uzupełnienia zakresu i podniesienia jakości usług świadczonych dla pacjentów onkologicznych, w bieżącym roku prowadzone będą prace modernizacyjne w obrębie dwóch pięter budynku F2 szpitala. Na jednym z nich zlokalizowane zostaną miejsca pobytowe dla pacjentów korzystających z terapii onkologicznych w trybie ambulatoryjnym, czyli nie wymagających hospitalizacji całodobowej. Właśnie dla nich tworzone zostaną miejsca bezpłatnego pobytu z sanitariatami, świetlicą i kuchnią z możliwością zapewnienia posiłków ze szpitalnej stołówki. To długo wyczekiwane rozwiązanie będzie znaczącym udogodnieniem dla pacjentów i ich rodzin. Realizację tego zadania w całości sfinansuje Województwo w kwocie 1,2 mln zł. Do czasu zakończenia inwestycji w budynku F2, usługa noclegowa jest dostępna dla pacjentów Szpitala w ośrodku noclegowym tarnobrzeskiego oddziału Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, z którym współpracuje lecznica. Świadczony jest także nieodpłatny transport na trasie szpital-ośrodek noclegowy.

 

Kolejna modernizowana kondygnacja zostanie przeznaczona dla nowopowstającego Oddziału Medycyny Paliatywnej, który uzupełni ofertę w opiece stacjonarnej. W ramach 1,7 mln zł dotacji Województwa zostaną wykonane roboty budowlane, instalacje sanitarne, gazów medycznych, elektryczne, przeciwpożarowe i teletechniczne. Szpital zakupi także kompleksowe wyposażenie oddziału, przede wszystkim do sal dla pacjentów. Zostanie utworzony specjalny pokój pożegnań zaaranżowany jak przytulny pokój domowy, w którym rodzina będzie mogła spokojnie pożegnać się z bliskim, spędzić z nim czas w ciszy i spokoju, gdzie w intymności będzie można być z chorym w tym momencie traumatycznym, kiedy odchodzi.

Szpital tylko w tym roku planuje zrealizować inwestycje i zakupy o wartości 28,5 mln zł.
W ostatnich dniach podpisano umowy na najwyższe dotąd nakłady z budżetu Województwa na inwestycje w Szpitalu w Tarnobrzegu – łączna wartość dotacji samorządu wynosi 18,4 mln zł. Poza inwestycjami w zakresie oferty dla pacjentów onkologicznych, w 2024 roku kompleksowa modernizacja w kwocie 11 mln zł obejmie Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu wraz z salą operacyjną ortopedyczną oraz zakupem sprzętu i wyposażenia. Na zakupy innego sprzętu przeznaczone zostanie 1,2 mln zł i będą to m.in. aparaty USG, videokolonoskop, neuromonitoring nerwu twarzowego do operacji laryngologicznych i chirurgicznych. Około 2 mln zł to kontynuacja dostosowania obiektów użytkowych i instalacji Szpitala, w tym m.in. kompleksowej wymiany wind. Przypomnijmy, że w tym roku rozpoczną się także prace budowlane w obszarze SORu, na które Szpital otrzymał z Funduszu Medycznego dofinansowanie w wysokości 15 mln zł.

 

W latach 2019 – 2023 na inwestycje w Szpitalu w Tarnobrzegu wydano ponad 76,3 mln zł,
z czego 33,3 mln zł pochodziło z budżetu Województwa. To jednak nie jedyne wsparcie, które jest tutaj kierowane przez podmiot tworzący – w tym samym okresie na konto Szpitala trafiło kolejne 36,2 mln zł na poczet pokrycia ujemnych wyników finansowych. Udział środków Samorządu przeznaczonych na wkłady własne do projektów realizowanych przez Szpital w perspektywie RPO 2014-2020 jest najwyższy spośród wszystkich szpitali wojewódzkich – z 64,1 mln aż 11,4 mln zł zapewnił budżet Województwa.

Przedmiotem najbliższej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego będzie m.in. przeznaczenie dodatkowego wsparcia dla Szpitala w Tarnobrzegu w kwocie 3 mln zł z przeznaczeniem na wymianę sprzętu i wyposażenia bloku operacyjnego.

 

Galeria zdjęć:
https://www.podkarpackie.pl

Załączniki