Podziękowania

Wszystkim Paniom i Panom wykonującym zawód Pielęgniarki / Pielęgniarza i Położnej, z okazji Waszego święta, serdeczne podziękowania za heroiczną pracę, poświecenie i serce, składa Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Życzenia

Załączniki