Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

  1. opisu badań rezonansu magnetycznego (RM) w oparciu o teleradiologię
  2. opisu badań mammograficznych w oparciu o teleradiologię
  3. nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem badań rezonansu magnetycznego
  4. nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem badań mammograficznych

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH:

Załączniki