Wytyczne dotyczące porad lekarskich i pielęgniarskich w NiŚOZ

Wytyczne dotyczące porad lekarskich i pielęgniarskich w NiŚOZ

(PORADNIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ)


W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusem SARS-CoV-2, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń.

W związku z powyższym Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej informuje że od dnia 17.03.2020 reorganizuje pracę.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

wszystkie porady lekarskie będą udzielone w:

• trybie teleporady. Jeśli z porady telefonicznej wynikać będzie konieczność osobistego zbadania pacjenta to umawiana będzie porada osobista na wyznaczoną godzinę.

wszystkie porady pielęgniarskie będą udzielone:

• tylko po wcześniejszej rejestracji i uzgodnieniu godziny przyjęcia.

 

Prosimy pacjentów o kontakt telefoniczny!!!

• rejestracja 15 812 3383
• lekarz – porady 15 812 3384

 

UWAGA!!!

Pacjent, który nie będzie wcześniej zarejestrowany, nie będzie przyjęty!