Wytyczne Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu dotyczące porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Wytyczne Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu dotyczące porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

(SPECJALISTYCZNE PORADNIE PRZYSZPITALNE)

 

W celu minimalizacji ryzyka transmisji wirusem SARS-CoV-2 , Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

W związku z powyższym Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu informuje że od dnia 17.03.2020 r. odwołuje wszystkie wizyty w poradniach specjalistycznych, na dotychczasowych warunkach.

Nowe zasady dotyczące porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej:

  1. obowiązuje tylko rejestracja telefoniczna w celu ustalenia możliwości wizyty do danej poradni
  2. w przypadku pacjentów wypisanych z oddziału w celu ustalenia wizyty kontrolnej w poradni obowiązuje także rejestracja telefoniczna
  3. w przypadku pacjentów, którym udzielono porad w trybie pilnym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a którzy zostaną skierowani do poradni specjalistycznych obowiązuje również rejestracja telefoniczna
  4. w sytuacjach kiedy jest konieczność skorzystania z wizyty u specjalisty, pacjent zostaje umówiony przez rejestracje na konkretną godzinę
  5. istnieje możliwość udzielenia teleporady przez lekarzy udzielających świadczeń w godzinach pracy poradni
  6. realizacja wizyt w trybie pilnym (po skonsultowaniu przez lekarza w gabinecie podczas rozmowy telefonicznej i ustaleniu możliwości wizyty)

Prosimy pacjentów o kontakt telefoniczny.

Numery telefonów znajdują się na stronie internetowej szpitala – www.szpitaltbg.pl -> KLIKNIJ TUTAJ!

 

Uwaga!

Pacjent, który nie będzie wcześniej zarejestrowany, nie będzie przyjęty.