Wytyczne Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu dotyczące zasad wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Wytyczne Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu dotyczące zasad wykonywania badań

w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

 

W celu minimalizacji ryzyka transmisji wirusem SARS-CoV-2, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

W związku z powyższym Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu informuje że od dnia 17.03.20120 r. odwołuje dotychczasowe zasady rejestracji na badania w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Nowe zasady rejestracji na badania w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:

  • obowiązuje tylko rejestracja telefoniczna w celu ustalenia daty i godziny wykonania badania ambulatoryjnego
  • w przypadku pacjentów z oddziału, SOR-u i Izby Przyjęć także obowiązuje rejestracja telefoniczna w celu ustalenia godziny wykonania badania
  • pacjenci mający wcześniej ustalony termin badania w Pracowniach Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego, potwierdzają go telefonicznie w przeddzień lub w dniu badania lub informują telefonicznie o chęci wykonania badania w późniejszym terminie

Pracownia Tomografii Komputerowej – nr tel. 15 812 33 08

Pracownia Rezonansu Magnetycznego – nr tel. 15 812 32 81

 

  • rejestracja na badania ambulatoryjne wykonywane w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej od godz. 7:15 do 18:30 nr tel. 15 812 33 01

Numery telefonów oraz godziny pracy pracowni Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz sposób przygotowania się do badania znajdują się na stronie internetowej szpitala – szpitaltbg.pl

 

Uwaga!

Pacjent, który nie będzie wcześniej zarejestrowany, nie będzie przyjęty.