Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

W dniu 22 maja 2019 r. odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Położnej połączone z uroczystością wręczenia odznaczeń „Kryształowych Serc”. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie przyznała również Kryształowe serca pielęgniarkom i położnym pracującym w naszym szpitalu. Decyzją kapituły wyróżnienia z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu otrzymały Panie […]

Posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu.

Posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu.

W dniu 27 maja 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Członkowie Rady Społecznej, Dyrektor Szpitala, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Przedstawiciel Izby Lekarskiej oraz Przedstawiciele Organizacji Związkowych działających przy Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu. Rada Społeczna podjęła […]

Międzynarodowy Kongres „Nauka w służbie Życiu” – zaproszenie.

Międzynarodowy Kongres „Nauka w służbie Życiu” – zaproszenie.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na Międzynarodowy Kongres „Nauka w służbie Życiu”, który odbędzie się w dniach 21 i 22 czerwca 2019 r. w Rzeszowie, w Filharmonii Podkarpackiej. Wydarzenie poświęcone będzie zastosowaniu aktualnych osiągnięć medycyny w ochronie życia. Będzie to okazja do spotkania profesjonalistów zajmujących się opieką medyczną nad matkami i dziećmi, samorządowców, ludzi kultury, […]

Termomodernizacja budynków F2, C i K

Termomodernizacja budynków F2, C i K

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego na […]

Informacja dotycząca budowy Ośrodka Radioterapii w Tarnobrzegu

Informacja dotycząca budowy Ośrodka Radioterapii w Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Województwa Podkarpackiego i współfinansowany jest ze środków budżetu województwa, budżetu państwa i […]

Wizyta członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka

Wizyta członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka

Dnia 21.05.2019 roku Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego i odpowiedzialny za Ochronę Zdrowia i Projekty Infrastrukturalne, odwiedził Nasz szpital by sprawdzić postęp prac związanych z budową Ośrodka Radioterapii, oraz termomodernizacją budynków F2, C i K. Po zapoznaniu się z stanem realizacji projektów została zorganizowana konferencja prasowa.

12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

„Jest taka wdzięczność, kiedy chcesz dziękować, lecz przystajesz jak gapa, bo nie widzisz komu, a przecież sam nie jesteś płacząc po kryjomu” ks. Jan Twardowski Z okazji Waszego Święta składam wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom serdeczne podziękowania za rzetelną pracę, opiekę i szacunek jakim w codziennej pracy obdarzacie każdego Pacjenta. Niech Wasza [raca na rzecz chorych budzi […]

8 maja – Dzień Położnej

8 maja – Dzień Położnej

„Stanisława Leszczyńska – położna- robiła wszystko, by ocalić życie dzieci” Z okazji Dnia Położnej przypadającego w Polsce na dzień 8 maja składam wyrazy najwyższego uznania dla odpowiedzialnej, trudnej i pełnej oddania codziennej pracy na rzecz matek i ich dzieci. Aby każdy dzień przynosił radość z wykonywanych obowiązków, codzienny wysiłek był doceniany a praca przynosiła dumę […]

Informacja  dotycząca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Informacja dotycząca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Dnia 26.04.2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków Społecznego Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej. Na zebranie przybyli Członkowie i zaproszeni goście (sympatycy Stowarzyszenia), Dyrekcja Szpitala. W trakcie zebrania Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Zych przedstawił Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2018r., natomiast Elżbieta Golik – Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie finansowe. Zarząd […]

Konferencja dot. szpitalnej polityki antybiotykowej i kontroli zakażeń szpitalnych.

Konferencja dot. szpitalnej polityki antybiotykowej i kontroli zakażeń szpitalnych.

W dniu 24 kwietnia 2019 roku w Szpitalu dzięki współpracy z Panią Ewą Zarzeczną z firmy Polfa Tarchomin S. A. odbyła się Konferencja dedykowana  personelowi medycznemu: lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, kierownikowi apteki, diagnostom laboratoryjnym. Wykład prowadził specjalista mikrobiologii lekarskiej lek med. Jarosław Bakiera. Tematyka spotkania naukowego dotyczyła szpitalnej polityki antybiotykowej, zakażeń VAP, zakażeń Acinetobacter. Na spotkaniu  […]