Informacja dotycząca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Dnia 26.04.2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków Społecznego Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej.

Na zebranie przybyli Członkowie i zaproszeni goście (sympatycy Stowarzyszenia), Dyrekcja Szpitala.

W trakcie zebrania Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Zych przedstawił Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2018r., natomiast Elżbieta Golik – Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie finansowe.

Zarząd na zebraniu przedstawił szczegółowo kwoty pozyskanych środków finansowych. Stowarzyszenie pozyskało w 2018 roku:

  • 9705,00 zł z 1% podatku;

  • darowizny pieniężne w kwocie 200 zł przekazane na Oddział Noworodków, Wcześniaków i Patologii Noworodka;

  • Darowizny rzeczowe o wartości 1000 zł;

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej, a pozyskiwane środki są rozdysponowywane w porozumieniu z Dyrekcją.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności w celu popularyzacji zasad odnowy zdrowia, niesieniu pomocy cierpiącym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej pracowników Szpitala.

Na spotkaniu odbyły się wybory Prezesa oraz członków Stowarzyszenia. Prezesem Społecznego Stowarzyszenia na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na kolejną kadencję został Tadeusz Zych.

Dyrekcja Szpitala wraz z Prezesem złożyła na ręce Pani Elżbiety Golik List Gratulacyjny z serdecznymi podziękowaniami za długoletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia.

Dyrektor zadeklarował dalszą współpracę i pomoc Prezesowi i Członkom Stowarzyszenia w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia.

Załączniki