Informacja dotycząca budowy Ośrodka Radioterapii w Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Województwa Podkarpackiego i współfinansowany jest ze środków budżetu województwa, budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 50 847 286,63zł brutto.

Projekt znajduje się na mapie potrzeb onkologicznych i wpisuje się w Strategię Polityki Zdrowotnej województwa podkarpackiego, realizując główne założenie Priorytetu
nr I – „Wzmocnienie infrastruktury w wybranych obszarach ochrony zdrowia w województwie podkarpackim” poprzez „Rozbudowę oraz modernizację istniejących ośrodków onkologicznych”. Realizacja zadania wpisuje się w w/w prognozę, tym samym zapewni kompleksowy zakres udzielania świadczeń w zakresie onkologii w Tarnobrzegu, co przyczyni się znacznie do  poprawy dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w województwie podkarpackim.

            Wiodącym zadaniem inwestycyjnym jest budowa Ośrodka Radioterapii w Tarnobrzegu. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” obejmuje budowę Ośrodka Radioterapii o powierzchni użytkowej 1267,77 m2 i kubaturze 6171,21 m3. Budynek składa się z części diagnostyczno – przychodnianej oraz części terapeutycznej, mieszczącej dwa bunkry naświetleń. Ośrodek Radioterapii wyposażony zostanie w dwa wysokoenergetyczne akceleratory liniowe, system planowania leczenia, tomograf komputerowy i pozostały specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną.

Wykonywany obiekt zapewni możliwość realizacji całościowego procesu Radioterapii:

  1. Rejestracja pacjenta
  2. Konsultacje w gabinetach lekarskich
  3. Pozycjonowanie pacjenta w Modelarni wyposażonej w nowoczesny stół do modelowania, system laserowy oraz wyposażenia do wykonywania osłon ze stopu WOODA
  4. Obrazowanie na Tomografie Komputerowym z dokładnym pozycjonowaniem pacjenta poprzez system laserowy
  5. Planowanie Leczenia na nowoczesnych jednostkach komputerowych
  6. Radioterapię na dwóch wysokiej klasy Akceleratorach Liniowych

Kalendarium:

12.04.2018r – Podpisanie Umowy na realizację projektu w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”

29.08.2018r – Uzyskanie Pozwolenia na Budowę

28.03.2019r – Zakończenie prac stanu surowego zamkniętego budynku

Stan Obecny:

Obecnie wykonywane są prace wykończeniowe, prace instalacyjne oraz testy instalacji budynkowych wraz z przygotowaniem do transportu urządzeń medycznych.

Kluczowe terminy do zakończenia realizacji budowy Ośrodka Radioterapii:

31.05.2019 – przekazanie kluczowych pomieszczeń (serwerownia, bunkry naświetlań ze  sterowniami, pom. tomografu ze sterownią oraz pom. modelarni) w celu rozpoczęcia instalacji urządzeń medycznych.

04.06.2019 –  transport akceleratorów liniowych

10.06.2019 –  transport Tomografu Komputerowego, stołu do modelarni, dygestorium

07-08.2019 – testowanie oraz kalibracja Akceleratorów Liniowych

07-09.2019 – szkolenia dla personelu (stacjonarne, w Ośrodkach Referencyjnych)

30.09.2019 –  przekazanie Ośrodka Radioterapii z pełną gotowością medyczną

Zakończenie projektu wraz z jego rozliczeniem planowane jest na dzień 31.10.2019. Wartość budowy Ośrodka Radioterapii wraz z wyposażeniem to 42 947 089,32 zł brutto z czego 19 354 829 zł brutto to koszt zakupu dwóch akceleratorów „VitalBeam” firmy Varian Medical System, (9 677 414,51 zł za każdy akcelerator) oraz systemu planowania leczenia
o wartości 2 498 404 zł brutto.

Generalnym Wykonawcą jest Konsorcjum firm VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH z siedzibą w Wiedniu i  VAMED Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  Wykonawcą robót budowlanych jest firma Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzce
(k. Krakowa).