Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

W dniu 22 maja 2019 r. odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Położnej połączone z uroczystością wręczenia odznaczeń „Kryształowych Serc”.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie przyznała również Kryształowe serca pielęgniarkom i położnym pracującym w naszym szpitalu. Decyzją kapituły wyróżnienia z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu otrzymały Panie pielęgniarki Barbara Gądek, Grażyna Rękas i Grażyna Wdowiak oraz Pani położna Albina Dul.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny O.O. Bernardynów.

W Hotelu Rzeszów odbyła się uroczystość wręczenia Odznaczeń Samorządowych oraz Kryształowych Serc dla pielęgniarek i położnych.
Tą doniosłą uroczystość zakończył występ artystyczny Sonii Bohosiewicz.

Poniżej prezentacja sylwetek odznaczonych Pań:

Barbara Gądek – jest pielęgniarką pracującą ponad 25 lat w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. Cechuje ją niezwykle etyczna postawa wobec pacjentów, koleżanek i współpracowników. Umie dostrzec najbardziej potrzebującego pacjenta i otoczyć go swoją pielęgniarską opieką. Cieszy się uznaniem środowiska medycznego. Jest osobą niezwykle ciepłą i zaangażowaną w proces adaptacyjny nowo zatrudnionych pracowników. Zawsze służy radą i pomocą. Młodsze koleżanki korzystają z jej życiowego i zawodowego doświadczenia. Panią Barbarę cechuje niezwykła dobroć i poświęcenie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki. W środowisku odbierana jest jako osoba na którą zawsze można liczyć. Jest pielęgniarką o dobrym sercu, którym dzieli się z pacjentami i zespołem pracowniczym.

Grażyna Rękas – swoją pracę rozpoczęła w Oddziale Chirurgii Dziecięcej. Po pięciu latach pracy awansowała na stanowisko Przełożonej Żłobka miejskiego nr 4 w Tarnobrzegu na którym pracowała do jego likwidacji, czyli do roku 1993. Zarówno w oddziale chirurgii dzieci jaki i w żłobku bardzo bliski był dla niej mały pacjent, który wymagał szczególnej troski zadbania o jego potrzeby. Miała z dziećmi wspaniały kontakt. Później rozpoczęła pracę jako pielęgniarka w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej tutejszego szpitala, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Pani Grażyna Rękas to osoba ciepła, w realizacji zadań diagnostyczno-leczniczych potrafi współpracować z personelem medycznym całego szpitala. W czasie swojej pracy dała się poznać jako osoba empatyczna, wyjątkowo troskliwa i dbająca o dobro pacjenta. Jest osobą bezkonfliktową, pracując w zespole służy zawsze radą i pomocą. Cicha, spokojna przy tym bardzo pracowita i oddana pacjentowi. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce i dzieli się nią ze współpracownikami. Cechuje ją wysoka kultura osobista, wrażliwość na problemy chorego, uczciwość, otwartość na potrzeby innych.

Grażyna Wdowiak – to pielęgniarka pracująca 40 lat w zawodzie w tym 25 lat przy łóżku chorego. W czasie dotychczasowej pracy dała się poznać jako osoba empatyczna, wyjątkowo troskliwa i dbająca o dobro pacjenta. W środowisku odbierana jest jako pielęgniarka na którą zawsze można liczyć. Jest osobą skromną o bardzo dobrym sercu. Cicha, spokojna przy tym bardzo pracowita i oddana pacjentowi. Zdobytą wiedzę chętnie stosuje w praktyce i dzieli się nią z zespołem. Doradzała pacjentom i ich rodzinom oraz opiekunom w zakresie samoopieki, samoobserwacji i samopielęgnacji w życiu z chorobą i niepełnosprawnością. Wdrażała zmiany w praktyce zawodowej i uczestniczyła w działaniach na rzecz poprawy jakości opieki pielęgniarskiej.
Od 2003 roku do dnia dzisiejszego pracuje jako pielęgniarka w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej tutejszego szpitala. Zawsze pomocna, ciepła i bezinteresowna . Cechuje ja wysoka kultura osobista, wrażliwość na problemy chorego, otwartość w kontaktach z pacjentami, ich rodzinami i koleżankami. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się. Współpracuje sprawnie z oddziałami w naszym szpitalu. Jest serdeczna i opiekuńcza dla chorego. Potrafi pacjenta otaczać troskliwą opieką.

Albina Dul – to położna o wielkim sercu pełnym miłości dla pacjentek. Pracuje już ponad 30 lat w swoim zawodzie. Cechuje ja niezwykle etyczna postawa i uznanie środowiska. Potrafi motywować zespół do działania, podejmowania nowych wyzwań, a przede wszystkim podnoszenia jakości opieki nad pacjentką rodzącą i po porodzie. Sama systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, zdobyta wiedza dzieli się z koleżankami i stosuje ja w praktyce. Od wielu lat działa aktywnie na rzecz Samorządu Zawodowego, pełni funkcje Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Cechuje ja wysoka kultura osobista, wrażliwość na problemy pacjentek i ich nowo narodzonych dzieci.
Jest osobą niezwykle pogodną z otwartym sercem, które ofiaruje swoim podopiecznym.

Serdecznie gratulujemy Paniom pielęgniarkom i Pani położnej za to szczególne wyróżnienie, jesteśmy niezmiernie dumni z posiadania tak wartościowych pracowników.
Życzymy dalszych osiągnięć zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Zarząd Szpitala