Szpital zatrudni na Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

zatrudni na

Stanowisko ds. Zarządzania jakością

 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie organizacja wewnętrznego systemu zarządzania jakością w Szpitalu, kontrola, aktualizacja i udoskonalanie, w tym:

 1. Przygotowywanie, opracowywanie, przekazywanie procedur/ standardów/ algorytmów zakładowych.
 2. Współpraca w przygotowywaniu procedur wewnątrzoddziałowych, dla poszczególnych komórek organizacyjnych w Szpitalu.
 3. Współpraca z Zespołem ds. Jakości.
 4. Współpraca z Komitetami, Komisjami i Zespołami funkcjonującymi w Szpitalu w związku z koniecznością dostosowania się do wymagań standardów akredytacyjnych.
 5. Organizacja i nadzór nad badaniami satysfakcji pacjenta.
 6. Utrzymanie i doskonalenie systemu monitowania zdarzeń niepożądanych oraz koordynacja prac zespołu ds. zdarzeń niepożądanych.
 7. Przygotowywanie raportów, analiz i zbiorczych informacji zgodnie z zestawem standardów akredytacyjnych zawartych w Programie akredytacji szpitali
 8. Przekazywanie opracowań po uzyskaniu podpisu i akceptacji Dyrektora na poszczególne komórki organizacyjne Szpitala. 

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia uzupełniające/podyplomowe,
 2. znajomość aktualnych wymogów prawnych regulujących działalność publicznych podmiotów leczniczych,
 3. umiejętność organizacji pracy, efektywnego zarządzania czasem, terminowość,
 4. nastawienie na szukanie rozwiązań i usprawnień,
 5. samodzielność, dokładność, odpowiedzialność,
 6. inicjatywa do rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji,
 7. otwartość na innych ludzi, empatia,
 8. dobra znajomość pakietu MS Office.

Mile widziane

 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji Pełnomocnika ds. zarządzania jakością w placówce medycznej posiadającej certyfikat akredytacyjny.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 • Praca w stabilnej organizacji, w miłej i przyjaznej atmosferze;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@szpitaltbg.pl .

Załączniki