Opracowanie projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zapewniającej odpowiednie ilości wymian powietrza oraz odpowiednich ciśnień w pomieszczeniu przeznaczonym na salę obserwacyjną na Oddziale SOR pawilon E pok. 7 w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=16788346

Drukowanie