Odwołanie zakazu odwiedzin pacjentów

Z dniem 12 czerwca roku odwołujemy zakaz odwiedzin pacjentów Szpitala oraz zakaz przebywania na terenie Szpitala innych osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działania obiektu.
1) Odwiedziny na Oddziałach odbywają się w dni i godziny:
Oddział Reumatologiczny:
– środy: od 16.00 do 17.00
– soboty i niedziele: od 14.00 do 16.00
Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii:
– środy: od 14.00 do 16.00
– niedziele: od 14.00 do 16.00
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej:
– od poniedziałku do niedzieli: od 14.00 do 16.00
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym:
– od poniedziałku do niedzieli: od 14.00 do 16.00
Oddział Kardiologiczny z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym:
– od poniedziałku do niedzieli: od 14.00 do 18.00
Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej:
– od poniedziałku do niedzieli: od 15.00 do 17.00
Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Patologii Ciąży:
– od poniedziałku do niedzieli: od 10.00 do 11.00 i od 16.00 do 17.00
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
– odwiedziny po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału lub Lekarzem Dyżurnym
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu:
– odwiedziny po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału lub Lekarzem Dyżurnym
Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowej
– w oddziale z dzieckiem może przebywać całodobowo jedna osoba (rodzic/opiekun)
Oddział Pediatryczny:
– w oddziale z dzieckiem może przebywać całodobowo jedna osoba (rodzic/opiekun)
Oddział Okulistyczny:
– od poniedziałku do niedzieli: od 16.00 do 17.00
Oddział Onkologii Klinicznej – Centrum Onkologiczne:
– u pacjentów, których hospitalizacja trwa powyżej czterech dni, oraz u pacjentów w stanie terminalnym – od poniedziałku do niedzieli: od 16.00 do 18.00
Szpitalny Oddział Ratunkowy:
– pacjentowi może towarzyszyć jedna osoba
2) W danym dniu pacjenta może odwiedzić jedna osoba z zachowaniem zasad higieny tj.: dezynfekcja rąk i założona na twarz maseczka
3) Osoba odwiedzająca musi okazać:
– zaświadczenie o szczepieniu, lub
– ujemny wynik testu PCR z ostatnich 48 godzin, lub
– unijny certyfikat Covid