Dostawa materiałów do sterylizacji oraz walidacja sterylizatora STERRAD 100NX

Dostawa materiałów do sterylizacji oraz walidacja sterylizatora STERRAD 100NX