Szpital zatrudni na Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

zatrudni na

Stanowisko ds. Zarządzania jakością

 

Zakres obowiązków:

 1. Opracowywanie procedur zakładowych w zakresie prowadzenia, kompletowania, przechowywania i udostępniania dokumentacji medyczne prowadzonej w formie papierowej i w wersji elektronicznej.
 2. Opracowywanie w formie papierowej wzorów druków medycznych wynikających z przepisów prawa oraz ich aktualizacja.
 3. Współpraca w przygotowywaniu procedur wewnątrzoddziałowych, dla poszczególnych komórek organizacyjnych w Szpitalu.
 4. Współpraca z Zespołem ds. Jakości.
 5. Współpraca z Komitetami, Komisjami i Zespołami funkcjonującymi w Szpitalu w związku z koniecznością dostosowania się do wymagań standardów akredytacyjnych.
 6. Współpraca z Sekcją Informatyki w zakresie konwersji druków medycznych do formy cyfrowej i ich zamieszczania w systemie elektronicznym AMMS.
 7. Organizacja i nadzór nad badaniami satysfakcji pacjenta.
 8. Utrzymanie i doskonalenie systemu monitowania zdarzeń niepożądanych oraz koordynacja prac zespołu ds. zdarzeń niepożądanych.
 9. Przygotowywanie raportów, analiz i zbiorczych informacji zgodnie z zestawem standardów akredytacyjnych zawartych w Programie akredytacji szpitali
 10. Przekazywanie opracowań po uzyskaniu podpisu i akceptacji Dyrektora na poszczególne komórki organizacyjne Szpitala. 

Wymagania:

 1. wykształcenie co najmniej średnie medyczne zawodowe;
 2. skrupulatność i dokładność w działaniu,
 3. łatwość adaptacji do pojawiających się zmian,
 4. nastawienie na szukanie rozwiązań i usprawnień,
 5. komunikatywność, asertywność, odporność na stres,
 6. inicjatywa do rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji,
 7. otwartość na innych ludzi, empatia
 8. dobra znajomość pakietu MS Office. 

Mile widziane

 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji Pełnomocnika ds. zarządzania jakością w placówce medycznej posiadającej certyfikat akredytacyjny.
 • Znajomość systemu do tworzenia i dystrybucji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 • Praca w stabilnej organizacji, w miłej i przyjaznej atmosferze;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@szpitaltbg.pl .