Poradnie

W dniu 1 lutego 1999 roku powstał Dział Konsultacyjno – Leczniczy, aby pacjenci wychodzący ze szpitala mogli korzystać z dalszej opieki specjalistycznej.

W ramach Działu Konsultacyjno – Leczniczego funkcjonują:

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej;
 • Poradnia Chirurgii Dziecięcej;
 • Poradnia Gastroenterologiczna;
 • Poradnia dla Kobiet;
 • Poradnia Kardiologiczna;
 • Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia;
 • Poradnia Logopedyczna;
 • Poradnia Medycyny Pracy;
 • Poradnia Ortopedyczna;
 • Poradnia Otolaryngologiczna;
 • Poradnia Reumatologiczna;
 • Poradnia Chirurgii Twarzowo – Szczękowej;
 • Poradnia Okulistyczna;
 • Poradnia Leczenia Bólu;
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej;
 • Poradnia Neurologiczna;
 • Poradnia Urologiczna;

Dokumenty wymagane do rejestracji:

– Numer PESEL zawarty w Dowodzie Tożsamości
– Skierowanie od lekarza lub lekarza stomatologa, który posiada podpisaną umowę z NFZ

oraz

– Dokumentacja dotychczasowego leczenia: wyniki przeprowadzonych badań, wypisy ze szpitala (dla wglądu lekarza)

Rejestracje do Poradni Przyszpitalnych

Rejestracja telefoniczna  w godzinach : 08 00 – 14 30

Numery telefonów do rejestracji poradni:

Budynek:

Rejestracja do poradni :

Numer telefonu:

A – parter

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

15 812 – 33 – 50

Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Urologiczna

A – I piętro

Poradnia Chirurgii Twarzowo – Szczękowej

15 812 – 33 – 55

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia Onkologiczna

15 812 – 33 – 15

F1

Poradnia Neurologiczna

15 812 – 33 – 90

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia dla Kobiet

15 812 – 33 – 18

Przy Oddziale Neurologii

Poradnia Logopedyczna

15 812 – 33 – 17

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poniedziałek

10 00 – 14 00

lek. med. Ewa Majewska

Wtorek

10 00 – 14 00

lek. med. Anna Mikus

Środa

11 00 – 12 00

lek. med. Czesława Pasierb

12 30 – 14 30

lek. med. Czesława Pasierb

Czwartek

14 00 – 18 00

lek. med. Ewa Majewska

Piątek

11 30 – 14 35

lek. med. Konrad Podpora

Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia

Środa

07 00 – 11 00

lek . med. Wiesława Szematowicz-Mycek

Czwartek

07 25 – 11 25

lek. med. Agata Barabasz

Piątek

07 25 – 11 25

lek. med. Agata Barabasz

Poradnia Gastroenterologiczna

Poniedziałek

11 35 – 14 35

lek. med. Tomasz Półgrabia

 Wtorek

14 00 – 18 00

lek. med. Tomasz Półgrabia

Środa

10 35 – 14 35

lek. med. Grzegorz Elbe

Czwartek

07 00 – 11 00

lek. med. Katarzyna Kosikowska-Skowron

Piątek

07 35 – 11 35

lek. med. Katarzyna Kosikowska-Skowron

Poradnia Urologiczna

Poniedziałek

15 00 – 19 00

lek. med. Krzysztof Łukawski

Środa

07 30 – 11 30

lek. med. Krzysztof Łukawski

Piątek

15 00 – 19 00

lek. med. Krzysztof Łukawski

Poradnia Okulistyczna (Przyjęcie na Oddziale Okulistycznym)

Poniedziałek

14 00 – 18 00

lek. med. Małgorzata Piwkowska-Bień

Środa

08 00 – 12 00

lek. med. Małgorzata Piwkowska-Bień

Piątek

08 00 – 12 00

lek. med. Małgorzata Piwkowska-Bień

Poradnia Chirurgii Twarzowo – Szczękowej

PORADNIA NIECZYNNA

 Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poniedziałek

08 30 – 10 30

lek. med. Ewa Bołoz

11 00 – 12 00

lek. med. Krzysztof Jaroń

12 00 – 14 00

lek. med. Jakub Suchocki

14 00 – 18 00

lek. med. Ireneusz Wroczek

Wtorek

12 00 – 14 00

lek. med. Maciej Motuk

Środa

08 30 – 11 00

lek. med. Ewa Bołoz

11 00 – 13 30

lek. med. Wojciech Wiśniewski

Czwartek

08 00 – 11 00

lek. med. Krzysztof Jaroń

11 00 – 13 00

lek. med. Artur Dec

Piątek

11 00 – 14 00

lek. med. Marcin Kolada

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Wtorek

08 00 – 12 00

lek. med. Artur Dec

Czwartek

14 00 – 18 00

lek. med. Artur Dec

Piątek

07 00 – 11 00

lek. med. Ireneusz Wroczek

Poradnia Reumatologiczna

Poniedziałek

08 00 – 12 00

lek. med. Halina Śnieżek

Czwartek

14 00 – 18 00

lek. med. Krystyna Michałeczko

Piątek

07 00 – 11 00

lek. med. Bożena Kuczyńska

Poradnia Leczenia Bólu

Poniedziałek

12 00 – 16 00

dr n. med. Jolanta Piskorz

Środa

10 00 – 14 00

dr n. med. Jolanta Piskorz

Czwartek

10 00 – 14 00

dr n. med. Jolanta Piskorz

Poradnia Logopedyczna ( Przy Oddziale Neurologii)

Poniedziałek

10 00 – 14 00

mgr Magdalena Szydło

Wtorek

11 30 – 15 30

mgr Magdalena Szydło

Środa

14 00 – 18 00

mgr Magdalena Szydło

Czwartek

11 30 – 15 00

mgr Magdalena Szydło

Piątek

11 30 – 13 30

mgr Magdalena Szydło

Poradnia dla Kobiet

Poniedziałek

09 00 – 13 00

lek. med. Tadeusz Pasierb

Wtorek

09 00 – 13 00

lek. med. Maria Madoń

Środa

09 00 – 13 00

lek. med. Andrzej Kwiatkowski

Czwartek

10 00 – 14 00

lek. med. Jerzy Rajtar

Poradnia Neurologiczna

Poniedziałek

10 00 – 14 00

lek. med. Barbara Loch

Środa

10 00 – 14 00

lek. med. Renata Hatalska-Żerebiec

Piątek

14 00 – 18 00

lek. med. Donata Kaczmarek-Płecha

Poradnia Otolaryngologiczna

Poniedziałek

09 30 – 13 30

dr n. med. Katarzyna Zimoląg-Książka

Środa

10 35 – 14 35

lek. med. Renata Klimek-Kurzyńska

Czwartek

15 30 – 18 30

lek.med. Katarzyna Ura-Sabat

Piątek

15 00 – 16 00

lek. med. Renata Klimek-Kurzyńska

Poradnia Ortopedyczna

Poniedziałek

10 00 – 14 00

lek. med. Jan Koper

Wtorek

09 00 – 14 00

lek. med. Mariusz Sarzyński

Środa

08 00 – 12 00

lek. med. Paweł Polaczek

Czwartek

09 00 – 14 00

lek. med. Wiesław Ślęzak

Piątek

09 00 – 14 00

lek. med. Janusz Ziomek

Poradnia Kardiologiczna

Październik

Poniedziałek

11 00 – 15 00

lek. med. Roland Rudnicki

Wtorek

09 00 – 10 00

lek. med. Jacek Biernacki / lek. med. Piotr Sulik

10 00 – 14 35

lek. med. Wacław Śnieżek

Środa

08 30 – 09 30

lek. med. Jacek Biernacki / lek. med. Piotr Sulik

14 00 – 18 00

lek. med. Urszula Rawska-Dul

Czwartek

09 00 – 10 00

lek. med. Jacek Biernacki / lek. med. Piotr Sulik

Listopad

Poniedziałek

14 00 – 18 00

lek. med. Roland Rudnicki

Wtorek

09 00 – 10 00

lek. med. Jacek Biernacki / lek. med. Piotr Sulik

Środa

08 30 – 09 30

lek. med. Jacek Biernacki / lek. med. Piotr Sulik

10 00 – 14 35

lek. med. Wacław Śnieżek

Czwartek

09 00 – 10 00

lek. med. Jacek Biernacki / lek. med. Piotr Sulik

10 00 – 13 00

lek. med. Urszula Rawska-Dul

Grudzień

Poniedziałek

11 00 – 15 00

lek. med. Roland Rudnicki

Wtorek

09 00 – 10 00

lek. med. Jacek Biernacki / lek. med. Piotr Sulik

Środa

08 30 – 09 30

lek. med. Jacek Biernacki / lek. med. Piotr Sulik

14 00 – 18 00

lek. med. Wacław Śnieżek

Czwartek

09 00 – 10 00

lek. med. Jacek Biernacki / lek. med. Piotr Sulik

10 00 – 13 00

lek. med. Urszula Rawska-Dul

Poradnia Onkologiczna

Poniedziałek 11 00 – 15 00 lek. med. Iwona Drab-Mazur
Wtorek 09 00 – 10 00 lek. med. Iwona Drab-Mazur
11 00 – 18 00 lek. med. Ewa Sadecka-Roman
Środa 09 00 – 15 00 lek. med. Aneta Słowik
Czwartek 09 00 – 14 00 lek. med. Ewa Sadecka-Roman
Piątek 10 00 – 12 00 lek. med. Kamil Krawęcki