Przeglądy i konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, dżwiękowego systemu ostrzegawczego oraz klap dymowych i instalacji oddymiających w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Przeglądy i konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, dżwiękowego systemu ostrzegawczego oraz klap dymowych i instalacji oddymiających w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu