Podpisanie porozumienia kończącego spór zbiorowy

W dniu 07.10.2018 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem Szpitala, a Zakładową Organizacją Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w obecności Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Porozumienie kończy spór zbiorowy wszczęty 25.06.2018 roku przez ZOZ OZZPiP. Reguluje wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w latach 2019-2020, oraz ustala zasady wzrostu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.