Termomodernizacja budynków Szpitala

Projekt „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” został wybrany uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r. do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem zadania, jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Polegać ona będzie na głębokiej modernizacji budynków ochrony zdrowia wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne oraz instalacji paneli fotowoltaicznych. Termomodernizacji zostaną poddane trzy budynki:

  • Pawilon łóżkowy F2 (wieżowiec), w którym zostaną ocieplone ściany zewnętrzne oraz stropodach, wymieniona będzie stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne, przeprowadzona zostanie modernizacja oświetlenia oraz na południowej elewacji budynku zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna;

  • Pawilon administracji Szpitala „C”, w którym zostaną ocieplone ściany zewnętrzne oraz stropodach, wymieniona będzie stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne, a także przeprowadzona zostanie modernizacja oświetlenia;

  • Pawilon techniczny „K”, w którym zostaną ocieplone ściany zewnętrzne oraz stropodach, wymieniona będzie stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne, przeprowadzona będzie modernizacja instalacji C.O. wraz z wymianą grzejników, modernizacja instalacji wody ciepłej, a także modernizacja oświetlenia.

Planowana data zakończenia realizacji projektu: 31 marca 2021 r. Wartość ogółem zadania wynosi 6.283.397,91 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRP wyniesie 5.339.188,20 zł.

Realizacja projektu przyniesie rezultaty w postaci oszczędności energii elektrycznej, energii cieplnej oraz spadku emisji gazów cieplarnianych.