Uroczyste otwarcie budowy nowoczesnego Ośrodka Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu.

W dniu 17 października br. odbyła się uroczystość wkopania symbolicznej łopaty pod budowę Ośrodka Radioterapii, który powstanie w ramach projektu „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

W uroczystości udział wzięli:

 • Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Pan Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
 • Pani Anna Pekár. – p. o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
 • Pan Kamil Kalinka – Z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
 • Pan Jarosław Krawiec – Dyrektor firmy VAMED Polska
 • Pan Maciej Dusza – Kierownik Projektu firmy VAMED
 • Pan Maciej Wroński – Dyrektor firmy Elin
 • Pan Zbigniew Deptuła – Prezes firmy Medishield Sp. z o. o.
 • Pan Andrzej Broniek – Przedstawiciel firmy Varian Medical Systems
 • Pan Paweł Kaczmarek – Kierownik Projektu
 • Pan dr n. med. Jan Gawełko
 • Pan Wiktor Stasiak – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 • Pan Krzysztof Stolarski – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Zadanie realizowane jest w ramach Osi priorytetowej VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna”, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa  o dofinansowanie projektu została podpisana 30.08.2017r. Projekt współfinansowany z środków budżetu województwa podkarpackiego w wysokości 8 496 016,80 zł, budżetu państwa 5 200 588,24 zł i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 33 259 303,87 zł. Łączna wartość projektu 46 955 908,91 zł brutto.

Celem zadania, jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podkarpackiego poprzez zwiększoną dostępność i jakość usług zdrowotnych w regionie. Poprzez budowę Ośrodka Radioterapii wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu, zwiększeniu ulegnie stopień wykrywalności chorób nowotworowych, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie prawdopodobieństwa skutecznej terapii. Ośrodek Radioterapii przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zapewni kompleksową opiekę szpitalną oraz opiekę ambulatoryjną w dostępnych poradniach i pracowniach diagnostycznych.

 

Przebudowa i Rozbudowa Centrum Onkologii o Ośrodek Radioterapii:

 • Ośrodek Radioterapii – 4 kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1267,77 m2 i kubaturze 6171,21 m3 , w którym znajdować się będą 2 pomieszczenia (bunkry) akceleratorów, gabinety badań, gabinet symulacji tomografem komputerowym wraz z modelarnią, oraz pomieszczenia lekarzy i fizyków – wykonawcą robót budowlanych jest firma Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzyce (koło Krakowa).
 • Akceleratory – 2 szt. – Wysokoenergetyczny akcelerator liniowy „VitalBeam” firmy Varian Medical System – generujący wiązki elektronowe i fotonowe z filtrem spłaszczającym i bez filtra spłaszczającego, umożliwiający terapię radiową wysokiej jakości i przepustowości, co pozwali pacjentom na poszerzanie możliwości klinicznych.
 • Tomograf komputerowy „Somatom Definition AS” firmy Siemens Healthcare GmbH – nowoczesny tomograf komputerowy do planowania leczenia i diagnostyki.
 • Specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna – m.in.: system planowania leczenia, stół do modelarni, zestaw unieruchomień do pozycjonowania pacjenta, digestorium, zestaw dozymetryczny.

Generalnym Wykonawcą jest Konsorcjum firm:

VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH z siedzibą w Wiedniu i  VAMED Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Planowana data zakończenia realizacji projektu:   31.10.2019

 

Łączna wartość umowy: 39 576 464,46 zł brutto.  

   

Firma VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH z siedzibą w Wiedniu to czołowy partner szpitali i innych zakładów opieki zdrowotnej na całym świecie. Towarzyszy  klientom w kompleksowej realizacji inwestycji, od sporządzenia projektu poprzez budowę i wyposażenie po objęcie zarządzania nimi. Szczególne kompetencje VAMED posiada w obszarze publicznej służby zdrowia.

Założona w 1982 roku firma VAMED jest wiodącym na świecie dostawcą kompleksowych usług dla szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej. Grupa zrealizowała około 850 projektów w ponad 80 krajach na pięciu kontynentach. Oferta obejmuje zarówno rozwój projektu, jak i planowanie i budowę „pod klucz”, konserwację, usługi techniczne, komercyjne i infrastrukturalne, a także ogólne zarządzanie operacjami w placówkach opieki zdrowotnej. Dzięki swojej ofercie VAMED obejmuje wszystkie obszary opieki zdrowotnej od profilaktyki i turystyki zdrowotnej po opiekę, rehabilitację i opiekę. W Polsce VAMED jest obecna od 2010 roku. W ramach konsorcjum realizujemy Szpital Uniwersytecki Kraków-Prokocim oraz Ośrodek Onkologii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

W 2017 roku Grupa VAMED była odpowiedzialna za ponad 18 000 pracowników na całym świecie i wolumen biznesu w wysokości 1,7 miliarda euro.