Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

W dniu 11 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Członkowie Rady Społecznej, Dyrektor Szpitala, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Dyrekcję Szpitala wnioski w sprawie:
– wynajmu powierzchni ścian budynków F1 i F3 Szpitala dla firmy ALAB laboratoria Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Stępińska 22/30, z przeznaczeniem na baner reklamowy firmy;
– wynajmu powierzchni ogrodzenia działki Szpitala przy ulicy Szpitalnej i ulicy Mickiewicza z przeznaczeniem na banery reklamowe firmy Rogala Sp. z o. o. z siedzibą w Bobowej ul. Grunwaldzka 59
– zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
– przyjęcia darowizny sprzętu medycznego w postaci urządzenia do screeningowego badania słuchu noworodków. Darczyńcą w/w sprzętu jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na zakończenie spotkania Dyrektor Wiktor Stasiak przedstawił zebranym szczegółową informację na temat bieżącej sytuacji Szpitala.