Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych, dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu