Ponowne ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ponownie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 

 

Załączniki