Międzynarodowy Dzień Położnych i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 2018

SZANOWNE PANIE POŁOŻNE I PANIE PIELĘGNIARKI

Niewiele zawodów ma tak oczywisty cel pracy jak zawód pielęgniarki, położnej.

To zawody szczególne, które maja głęboki sens filozoficzny, społeczny i moralny.

Bo kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym…”

Jan Paweł II

Z okazji Międzynarodowego Dnia Położnych i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek składamy wyrazy najwyższego uznania dla ich odpowiedzialnej, trudnej i pełnej oddania codziennej pracy na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Dzięki Waszemu poświęceniu i życzliwości często uczucie bezradności towarzyszące chorym i ich najbliższym zmienia się w nadzieję.

Życzymy wiele satysfakcji oraz zadowolenia zarówno w pracy jak i w życiu osobistym.

Dyrekcja Szpitala

Załączniki