Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

w Tarnobrzegu

Ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Załączniki