Informacja dotycząca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Informacja

 

dotycząca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

 

Dnia 25.04.2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Społecznego Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej.

Na zebranie przybyli Członkowie i zaproszeni goście (sympatycy Stowarzyszenia), swoją obecnością zaszczycili to spotkanie Dyrektorzy Szpitala.

W trakcie zebrania Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Zych przedstawił Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2017r., natomiast Elżbieta Golik – Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie finansowe.

 

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia tworzą:

 • Prezes Tadeusz Zych
 • Wiceprezes Wiesława Szematowicz – Mycek
 • Wiceprezes Elżbieta Golik
 • Skarbnik Dorota Janus
 • Sekretarz Barbara Zaskalska
 • Członek Zarządu Renata Mysłek
 • Członek Zarządu Zbigniew Młodawski

Zarząd na zebraniu przedstawił szczegółowo kwoty pozyskanych środków finansowych. Stowarzyszenie pozyskało w 2017 roku:

 • 5 539,10 zł. z 1% podatku;
 • darowizny pieniężne w kwocie 130 000 zł przekazane przez Zakład Produkcji Wody Pitnej – Baranów Sandomierski; KiZPS „Siarkopol” i Zakłady Chemiczne „Siarkopol” w Tarnobrzegu;
 • Darowizny rzeczowe o wartości 1200 zł;
 • nawiązki sądowe 210 zł.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej, a pozyskiwane środki są rozdysponowywane w porozumieniu z Dyrekcją.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności w celu popularyzacji zasad odnowy zdrowia, niesieniu pomocy cierpiącym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej pracowników Szpitala.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zatwierdziło absolutorium obecnemu Zarządowi na następny okres sprawozdawczy. Pan Dyrektor zadeklarował dalsza współpracę i pomoc Zarządowi Stowarzyszenia w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutowa Stowarzyszenia.