Podpisanie umowy na budowę Zakładu Radioterapii

W dniu 17 kwietnia br. podpisana została umowa pomiędzy Szpitalem a firmą VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH z siedzibą w Wiedniu. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. W imieniu firmy VAMED umowę podpisał Pan Thomas Schantl oraz Pani Monika Kucharska, natomiast w imieniu Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu Dyrektor Wiktor Stasiak.
W uroczystości wzięli udział między innymi Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Doktor nauk medycznych Jan Gawełko – Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej.

W ramach projektu powstanie Zakład Radioterapii umiejscowiony pomiędzy pawilonem D, a pawilonem B – Centrum Onkologicznym. Zakład zostanie oddany do użytku za półtora roku i będzie się składał z części terapeutycznej w ramach, której powstaną bunkry wyposażone w dwa akceleratory liniowe oraz części diagnostyczno-leczniczej. Cały budynek będzie miał kubaturę ponad 5000 metrów sześciennych – część terapeutyczna ok. 2000 metrów sześciennych i część diagnostyczno-lecznicza ok. 3100 metrów sześciennych.

Projekt rozbudowy Centrum Onkologicznego w Tarnobrzegu zostanie sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 sierpnia 2017 r. Wartość całego zadania wynosi około 43,2 miliona złotych. Dofinansowanie z środków UE stanowi ok. 29,5 miliona złotych, dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wyniesie ok. 5,2 miliona złotych, natomiast wkład własny zostanie pokryty ze środków Budżetu Wojewody i wyniesie ok. 8,5 miliona złotych. Największe i najważniejsze zadanie w ramach w/w projektu to budowa Ośrodka Radioterapii o wartości ok. 40,5 miliona złotych.

Firma VAMED jest firmą z olbrzymim doświadczeniem, która zrealizowała ponad 600 inwestycji w ochronie zdrowia.