Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii” oraz dla zadania „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2”.

 

Data publikacji:23 stycznia 2018 Data modyfikacji:16 marca 2018

 

Załączniki