Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

W dniu 4 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Członkowie Rady Społecznej, Dyrektor Szpitala oraz Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Dyrekcję Szpitala zmianę planu finansowego na 2017 r. oraz wniosek w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala. Pozytywną ocenę uzyskały również plany Zarządu Szpitala odnośnie wynajmu pomieszczenia w budynku F1 oraz wydzierżawienia powierzchni budynku F3 i budynku E. Ponadto, Członkowie Rady Społecznej wydali pozytywną opinię w sprawie zakupów sprzętu i aparatury  medycznej.

W ramach dotacji Samorządu Województwa Podkarpackiego zostaną zakupione:

  • dwa kardiomonitory z podstawą jezdną;
  • dwa kardiomonitory z opcją kapnografii.

W ramach dotacji Gminy Tarnobrzeg zostaną zakupione:

  • mikrotom rotacyjny;
  • kardiotokograf z funkcją monitorowania ciąży bliźniaczej.

Natomiast ze środków własnych Szpital zakupi:

  • wózek do transportu zwłok;
  • dwa zestawy endoskopowe z pełnym wyposażeniem;
  • zasilacz opasek zaciskowych;
  • zestaw do ogrzewania pacjenta.