Desfluran – jakość wybudzania i bezpieczeństwo znieczulenia – Low-Flow

W dniu 5 grudnia 2017 r. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii odbyły się warsztaty pt. „Desfluran – jakość wybudzania i bezpieczeństwo znieczulenia – Low-Flow”.  Szkolenie poprowadził prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar, Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1  w Lublinie. Szkolenie było dedykowane dla personelu medycznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach ustawicznego doskonalenia zawodowego lekarzy anestezjologów, miały na celu podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i zostały zorganizowane w trosce o bezpieczeństwo pacjentów Szpitala.