Szkolenie personelu w zakresie “Leczenie przez żywienie “ oraz “Płynoterapia restrykcyjna czy liberalna”

Szkolenie personelu w zakresie “Leczenie przez żywienie “ oraz “Płynoterapia restrykcyjna czy liberalna”

Szkolenie personelu w zakresie “Leczenie przez żywienie “ oraz “Płynoterapia restrykcyjna czy liberalna” 19 lutego 2020 r. odbyły się szkolenia pt “Leczenie przez żywienie “ oraz “Płynoterapia restrykcyjna czy liberalna”. Szkolenia prowadził dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar z II Kliniki Anestezjologii I Intensywnej Terapii SPSK 1. Szkolenie było dedykowane dla lekarzy, pielęgniarek i położnych. […]

Dieta Mamy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym”

Dieta Mamy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym”

Dieta Mamy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym” Informujemy, iż Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu uczestniczy w programie pilotażowym „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. Program realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia, celem głównym pilotażu jest: Wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom […]

Rozpoczęcie cyklu szkoleń w celu poprawienia bezpieczeństwa Pacjentów

Rozpoczęcie cyklu szkoleń w celu poprawienia bezpieczeństwa Pacjentów

W dniu 14.01.2020 roku odbyło się pierwsze szkolenie, które przeprowadziła dr Ewa Zawilińska, wizytator akredytacyjny, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Tematem wiodącym szkolenia były zdarzenia niepożądane – analiza przyczyn źródłowych według matrycy RCA oraz problemy standardów leczenia i opieki wysokiej jakości udzielanych świadczeń. Problem bezpieczeństwa pacjentów w systemie opieki zdrowotnej jest dla […]