XVII RANKING „BEZPIECZNY SZPITAL”

Po raz XVII Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia we współpracy z „Rzeczpospolitą” opracowało Ranking „Bezpieczny Szpital”.
Ranking „Bezpieczny szpital” oparty jest o badanie ankietowe dotyczące jakości świadczeń medycznych w placówkach opieki zdrowotnej.

Nasz Szpital po raz kolejny uczestniczył w dobrowolnej ocenie swojego funkcjonowania.

W ocenie Rankingu Szpitali 2020 Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu uzyskał 747,88 punktów zajmując 82 miejsce Złotej setki szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych.

Podobnie jak w ubiegłym roku Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu zajął 3 miejsce wśród szpitali podkarpackich.

Pierwsze miejsce zarówno w Złotej setce szpitali jak i wśród szpitali podkarpackich zajął Szpital Specjalistyczny PRO – FAMILA sp. z o. o. z Rzeszowa, który uzyskał 896 punktów.

Żeby zmieścić się w pierwszej setce szpitali konieczne było uzyskanie 725 punktów.

W ankiecie Rankingu znalazły się pytania dotyczące całości funkcjonowania szpitali. Zapytano o kluczowe procesy mające wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, jak i dostępność personelu oraz infrastrukturę i finanse.

Z relacji Centrum Monitorowania Jakości, w tym roku przeprowadzenie badania było niezwykle trudne z uwagi na obciążenie pracą placówek medycznych jak również i personelu. Jednak 182 placówki zdecydowały się na udział w rankingu.

Z pośród nich 155 to szpitale akredytowane przez Ministra Zdrowia.