Szczepienia przeciwko COVID-19


UWAGA!!!
Zmiana numeru telefonu do punktu szczepień:
Obecne numery to:
15 812 32 93 lub 15 812 32 95

 


Informacja odnośnie rejestracji na szczepienie pacjentów chorych przewlekle (grupa 1b).

Kryteria kwalifikujące do grupy 1b

Do grupy 1b należą osoby:

– z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,

u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia,

– po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,

oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),

– poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej,

– dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek.

E-skierowania na szczepienie: Dla większości pacjentów skierowania na szczepienie zostały wygenerowane automatycznie przez CeZ. Jednakże niektóre osoby zakwalifikowane do grupy 1b nie będą miały automatycznie wystawionych e-skierowań z uwagi na brak danych o takich osobach w NFZ, przykłady: osoby ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, u których nie rozpoczęto leczenia, osoby oczekujące na przeszczep, osoby nie korzystające z publicznego systemu ochrony zdrowia lub osoby chore onkologicznie leczone w ramach badań klinicznych. W takich przypadkach skierowanie na szczepienie może wystawić lekarz prowadzący (np. onkolog) lub lekarz POZ.


Poniżej w ZAŁĄCZNIKACH została zamieszczona informacja dotycząca organizacji szczepień w miejscu pobytu pacjenta.

Plik: Zasady organizacji szczepień realizowanych w miejscu pobytu pacjenta.pdf


NFZ informuje:
Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. Ponad 100 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/szczepienie-pacjentow-w-domu-nfz-zorganizowal-ponad-100-dodatkowych-punktow,7924.html

 


UWAGA!

Od dnia 15 stycznia 2021 roku rozpoczyna się rejestracja pacjentów 80+ na szczepienia przeciwko COVID-19, a od 22 stycznia 2021 roku dla pacjentów 70+.

Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 odbywać się będzie pod numerem telefonu 15 812 33 75 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu został wyznaczony jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą – szpital węzłowy.

Prosimy o przekazanie do tarnobrzeskiego Szpitala list osób chętnych do zaszczepienia wraz z imienną Deklaracją o chęci szczepienia przeciwko COVID-19.


UWAGA!

Zmiana terminu składania deklaracji o chęci szczepienia przeciwko COVID-19.
Nowy termin to:  14 stycznia 2021 r. do godziny 12:00.

 

KOMUNIKAT
Dyrektora Szpitala
w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
dla personelu z tzw. grupy ,,0”

 

Informuję, że szczepienia personelu z tzw. grupy „0” rozpoczną się w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu od 12 stycznia 2021 r.

Szczepienia odbywać się będą w Punkcie Szczepień na terenie Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (wejście od strony ulicy Targowej).

Informacja o terminie szczepienia zostanie przekazana telefonicznie bezpośrednio zainteresowanej osobie przez rejestratorkę z Punktu Szczepień. Kolejność szczepień będzie zgodna z kolejnością wpływu „Deklaracji o chęci szczepienia przeciwko COVID-19” do Szpitala. Szczepienia będą odbywać się w godzinach 8:00 – 14:00.

Osoby zgłaszające się na szczepienie zobowiązane są do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości.

Informacje na temat szczepionki znajdują się na stronie internetowej Szpitala.

Skan komunikatu w załączeniu.

 

Dane kontaktowe:

tel.: (15) 812 32 53
email:
szczepienia@szpitaltbg.pl

 

Koordynator działań ze strony Szpitala w Tarnobrzegu:

Bożena Pelc
tel.: (15) 812 32 56
email: b.pelc@szpitaltbg.pl

 

W załączeniu:

  1. Informacja na temat organizacji w/w szczepień
  2. Wzór Deklaracji o chęci szczepienia przeciwko COVID-19.

Przekazujemy materiały dotyczące szczepionki oraz inne materiały pomocnicze:

  1. Comirnaty – Charakterystyka Produktu Leczniczego
  2. Comirnaty -Ulotka dla Pacjenta
  3. Karta przypominająca dla Pacjenta
  4. Kwestionariusz szczepienia z oświadczeniem.

Gov.pl/szczepimysie – pierwsze źródło informacji o szczepieniach

Szczepienia przeciwko COVID-19 to jedna z najbardziej złożonych operacji logistycznych w historii Polski. Właśnie dlatego informacje o jej przebiegu umieszczane są na bieżąco na stronie gov.pl/szczepimysie. Znajdziesz tutaj najświeższe doniesienia, komunikaty i wskazówki, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także założenia Narodowego Programu Szczepień.

Uruchomiono również specjalną bezpłatną i całodobową infolinię. Jest przeznaczona dla obywateli, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat szczepień przeciwko COVID-19. Uzyskanie informacji o tematach związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19 możliwie jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim.

Infolinia: 989

Dla dzwoniących z zagranicy i operatorów nieobsługujących numerów specjalnych: +48 22 62 62 989.

Załączniki