Program pilotażowy w zakresie rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19

Program pilotażowy w zakresie rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19.
Zapraszamy osoby po przebytej chorobie COVID-19 na rehabilitację leczniczą.

Załączniki