Posiedzenie Zespołu do Spraw Monitorowania Sytuacji Ekonomicznej   w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Posiedzenie Zespołu do Spraw Monitorowania Sytuacji Ekonomicznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

W dniu 13 listopada br. miało miejsce pierwsze posiedzenie Zespołu do Spraw Monitorowania Sytuacji Ekonomicznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Spotkanie poprowadził Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek. Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych działających przy Szpitalu. W ramach posiedzenia został ustanowiony skład Zespołu oraz zostały omówione założenia […]

Zarejestruj narodziny swojego dziecka online.

Zarejestruj narodziny swojego dziecka online.

1 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę, która umożliwia rodzicom zarejestrowanie narodzin dziecka przez Internet – bez konieczności wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Aby z niej skorzystać rodzice potrzebują jedynie Profilu Zaufanego i chwili wolnego czasu. To proste, szybkie, bezpieczne i w pełni bezpłatne narzędzie.   Wejdź na www.obywatel.gov.pl To tylko 5 prostych kroków: Kliknij przycisk Zgłoś […]

Ćwiczenia przeciwpożarowe w Szpitalu

Ćwiczenia przeciwpożarowe w Szpitalu

W czwartek 8 listopada br. na terenie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu miały miejsce ćwiczenia przeciwpożarowe. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielowsi, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Tarnobrzegu oraz pracownicy Szpitala. W ramach ćwiczeń przeprowadzono ewakuację Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Chirurgii […]

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje Projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału  Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej  w Tarnobrzegu”

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje Projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje Projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Cel projektu […]

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej  w Tarnobrzegu”

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

W dniu 29 października br. Dyrektor Szpitala podpisał z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Projekt będzie realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]