Posiedzenie Zespołu do Spraw Monitorowania Sytuacji Ekonomicznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

W dniu 13 listopada br. miało miejsce pierwsze posiedzenie Zespołu do Spraw Monitorowania Sytuacji Ekonomicznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Spotkanie poprowadził Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek. Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych działających przy Szpitalu.

W ramach posiedzenia został ustanowiony skład Zespołu oraz zostały omówione założenia Regulaminu Pracy Zespołu.

W skład Zespołu weszli:

 • Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl
 • Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Stanisław Kruczek
 • Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego – Damian Brud
 • Dyrektor Szpitala – Wiktor Stasiak
 • Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Finansowych – Eliza Czerwińska
 • Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – Krzysztof Stolarski
 • Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala – Wojciech Brzezowski
 • Przedstawiciel ZZPOZ – Wojciech Dąbek
 • Przedstawiciel ZZPOZ – Dorota Pycior
 • Przedstawiciel MOZ NSZZ „Solidarność” – Mariusz Grabias
 • Przedstawiciel MOZ NSZZ „Solidarność” – Bogusław Babiński
 • Przedstawiciel OZZL – Krzysztof Marchewka
 • Przedstawiciel OZZL – Katarzyna Kiełt-Bień
 • Przedstawiciel OZZPiP – Halina Sasiela-Błażejczak
 • Przedstawiciel OZZPiP – Stanisława Piekarczyk
 • Przedstawiciel ZOZOZZRM – Paweł Dul
 • Przedstawiciel ZOZOZZRM – Damian Tomusiak
 • Przedstawiciel Pielęgniarek Oddziałowych – Zofia Kucwaj

Zadaniem Zespołu jest monitorowanie bieżącej sytuacji ekonomicznej Szpitala, wydawanie na zasadach konsensusu opinii w sprawach wniosków i postulatów dotyczących zatrudniania personelu, ustalania minimalnych norm zatrudnienia oraz innych spraw organizacyjnych Szpitala.

Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, którym jest Marszałek Województwa Podkarpackiego. Spotkania odbywać się będą co najmniej raz na kwartał.