1,5% dla Stowarzyszenia na rzecz Szpitala w Tarnobrzegu

Apel

Stowarzyszenia na rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

 

Każdego roku składamy deklaracje podatkowe PIT i tym samym oddajemy do budżetu państwa odprowadzany podatek. Istnieje możliwość, by kwotę przekazywanego podatku pomniejszyć o 1,5% a uzyskany ułamek przekazać na cele dobroczynne.

W związku z powyższym Zarząd Społecznego Stowarzyszenia na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zwraca się z ogromną prośbą o przekazanie 1,5% podatku.
Przekazane środki finansowe z tytułu 1,5% podatku to ogromne wsparcie naszych działań statutowych. Ponieważ nie prowadzimy działalności gospodarczej liczy się każda złotówka. Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazywane przez wiele osób, stworzą możliwość jeszcze bardziej zintensyfikować działania na rzecz pacjentów w Szpitalu w Tarnobrzegu.

Działamy już od 08.09.2005 r. jako Stowarzyszenie, a jako organizacja pożytku publicznego- OPP od 09.03.2006r. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz Szpitala w Tarnobrzegu.

W wyżej wymienionym okresie udało nam się zrealizować zakupy sprzętowe dzięki Państwu pomocy, sponsorów i ofiarności ludzi dobrej woli. W ostatnich latach zakupiliśmy sprzęt i aparaturę medyczną do Szpitala w Tarnobrzegu m. in. narzędzia chirurgiczne, szafki przyłóżkowe, szafy medyczne, pompy infuzyjne, aparat do EKG, wózki inwalidzkie, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki.

Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS 0000240972

i prowadzi pełną rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe z działalności.
Posiadamy konto bankowe w PKO Bank Polski Oddział 1 w Tarnobrzegu, nr 58 1020 4913 0000 9502 0057 7288.

Wielokrotnie mieliśmy potwierdzenie od Dyrekcji Szpitala w Tarnobrzegu oraz personelu, że nasze działania są potrzebne. Mamy świadomość, że nasze środki są ograniczone, dlatego potrzebujemy pomocy ludzi, którzy są wrażliwi na trudny los i cierpienie człowieka.

Zwracamy się więc z prośba do Państwa do przekazania 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia. Liczymy na Państwa przychylność oraz wsparcie naszych wspólnych działań dla dobra pacjentów Szpitala w Tarnobrzegu.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Stowarzyszenia
Grażyna Zych

Dyrektor Szpitala
Jacek Czajka