Roboty budowlane w ramach zadania: Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Link do postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=47142120

Link do ogłoszenia o zamówieniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000222648%2F01

Drukowanie