Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii.

Drukowanie

Załączniki